nieuws

Zwartewaterland komt met plan om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen

Zwartewaterland bindt de strijd aan met alcholgebruik door jongeren
Zwartewaterland bindt de strijd aan met alcholgebruik door jongeren
De gemeente Zwartewaterland wil de komende jaren meer aandacht besteden aan alcoholpreventie. Er komt een preventie- en handhavingsplan Alcohol.
Dat is een gevolg van de gewijzigde Drank- en Horecawet die dit jaar in werking is getreden. In het plan worden de doelstellingen, resultaten en acties op het gebied van alcoholpreventie- en handhaving omschreven.

Verslavingszorg

Het college wil dat jongeren en hun ouders zich beter bewust worden van de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Ook wil de gemeente proberen te bereiken dat jongeren pas op latere leeftijd voor het eerst drinken. Ook moet de overlast door alcohol worden teruggedrongen.
Bij het plan worden verschillende partijen betrokken. Het gaat om instanties die zich richten op verslavingszorg, scholen, horeca, het jongerenwerk, de politie en het verenigingsleven.”
Steekproefsgewijs handhaven
Niet alleen de jongeren zelf, maar ook de verstrekkers van alcohol hebben een grote verantwoordelijk als het gaat om (overmatig) drankgebruik. Burgemeester Bilder van Zwartewaterland: “gelet op de naleving van de regels, de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar, zijn wij van plan de komende jaren steekproefsgewijs inspecties bij de horeca, het verenigingsleven en de detailhandel uit te voeren. De zogenaamde ‘hotspots’ hebben hierbij de meeste prioriteit."
Hotspots zijn locaties waar alcohol wordt verstrekt en veel jongeren aanwezig zijn. Daarnaast laten wij ons leiden door signalen die wij van de politie en het jongerenwerk ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders doet eind dit jaar een voorstel richting de gemeenteraad.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.