nieuws

Waterloket van gemeenten in Twente staat in Tubbergen

De dinkel, een voorbeeld van water in Twente
De dinkel, een voorbeeld van water in Twente
Samen met de andere Twentse gemeenten en het Waterschap 'Vechtstromen' heeft de gemeente Tubbergen een Waterloket ingericht. In de Wet Gemeentelijke watertaken is in 2008 vastgelegd dat de gemeenten een waterloket moeten hebben.Â
Het is een digitaal loket waarop alle informatie staat over “water” in de meest brede zin. Het waterloket is te vinden op de website van de gemeente Tubbergen. 
Met het loket geven de gemeenten invulling aan hun taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook het waterschap heeft aangegeven één loket te willen gebruiken voor burgers en bedrijven. Dat is het waterloket geworden.
Het waterloket bevat alle informatie die met het thema water te maken hebben. Mensen wordt geïnformeerd over onder meer de overheidsinstanties, die met water te maken hebben, de werking van de riolering, wat te doen bij problemen met water, digitaal vergunningen aanvragen, recreatieve aspecten rond water en vochtproblemen in huis.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.