Nieuws

Omwonenden eisen dat omstreden vergunning voor zonnevelden Enschede van tafel gaat

Protestactie tegen de komst van een zonneveld
Protestactie tegen de komst van een zonneveld © Wilco Louwes
De vergunning voor de aanleg van drie zonneparken in het buitengebied van Enschede moet van tafel. Omwonenden eisten dat vandaag bij de Raad van State. Ze vinden dat de velden met zonnepanelen niet passen in het coulisselandschap. Volgens hun advocaat voert de provincie het beleid om zonnepanelen bij voorkeur te plaatsen op daken en niet op natuur- en landbouwgrond.
Het gemeentebestuur heeft dat beleid opzij gelegd en toch een vergunning verleend aan Coöperatie Energie Enschede voor drie zonnevelden bij de Kromhofsweg, de Allemansveldweg en de Hölterhofweg.
Volgens een woordvoerder van de gemeente is er sprake van goede ruimtelijke ordening. Zoals bij veel zonnevelden wel gebeurt, zullen de zonnevelden in dit geval niet helemaal onzichtbaar worden gemaakt met beplanting rondom. “Inpassing betekent hier niet dat het compleet wordt dicht beplant. Het open landschap vinden we belangrijk en dat willen we behouden.”

Onduidelijkheid

Tijdens de zitting bij de Raad bleek dat de gemeentewoordvoerder en een woordvoerder van de coöperatie niet op één lijn zitten. Volgens de laatste is het plan om toch flinke delen rond de zonnevelden met struweel te beplanten. “Het vergunde landschapsplan voor de inpassing is bepalend”, besliste de raadsvoorzitter. Daaruit moet blijken hoe dicht de begroeiing rond de velden wordt.

Gemeentelijk beleid

Volgens de advocaat van de omwonenden is de vergunning niet alleen verleend in strijd met provinciaal, maar ook met gemeentelijk beleid. Hij wijst daarbij op een amendement van de gemeenteraad dat nog eens is aangescherpt door het college. Daarin zou staan dat aan dit soort projecten alleen wordt meegewerkt bij voldoende draagvlak bij omwonenden. De advocaat schermt met ruim vijfhonderd handtekeningen van tegenstanders, maar volgens de gemeentewoordvoerder valt daar veel op af te dingen.
“Dit plan kan pas aan de orde komen na de vaststelling van een energievisie door het gemeentebestuur”, aldus de advocaat. Maar die visie is er nog niet en dus had de vergunning volgens hem nog niet verleend mogen worden. “Pas als die energievisie er is, komt de vraag over draagvlak aan de orde."
De Raad doet binnen twee maanden uitspraak.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.