Nieuws

In Salland veruit meeste zelfdodingen afgelopen jaren

In Salland veruit meeste zelfdodingen afgelopen jaren
In Salland veruit meeste zelfdodingen afgelopen jaren © Getty Images
Salland staat in de top drie van regio's in Nederland waar het vaakst zelfdoding plaatsvindt. Dit terwijl in het coronajaar 2020 geen toename van het aantal zelfdodingen werd gemeten, waar dit wel werd gevreesd. Alleen in de regio's Zuidwest-Drenthe en Zeeuwsch-Vlaanderen beroofden tussen 2015 en 2020 meer mensen zich van het leven. In Noord-Overijssel en Twente lag het aantal zelfdodingen juist onder het landelijk gemiddelde.
Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het onderzoeksbureau heeft hiervoor gebruik gemaakt van cijfers uit de doodsoorzakenstatistieken van 1950 tot en met 2020.

Stijging

Het aantal suïcides in onze provincie stijgt al jaren. Waar eerder het zelfdodingscijfer in Overijssel relatief laag lag ten opzichte van het Nederlands gemiddelde, nam dat in 2020 toe tot boven het landelijk gemiddelde. En dat terwijl in Nederland het aantal mensen dat een einde aan hun leven maakt de laatste jaren juist daalt .
In onze provincie beroofden gemiddeld gezien 10,9 personen per honderdduizend inwoners zich vorig jaar van het leven, dat is iets meer dan de jaren daarvoor. Alleen in Limburg, Groningen en Flevoland nam vorig jaar ook het aantal zelfdodingen toe ten opzichte van eerdere jaren.

Salland

Voornamelijk in Salland beroofden veel mensen zich van het leven. In 2019 ging het om 13,6 personen per honderdduizend inwoners. Alleen in de regio's Zuidwest-Drenthe (13,8) en Zeeuwsch-Vlaanderen (13,8) lag het zelfdodingscijfer hoger.
In de andere regio's binnen onze provincie, Twente en IJsselland, ging het om respectievelijk 9,9 en 9,5 op honderdduizend mensen.

Platteland

Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat in de plattelandsgemeenten meer zelfdodingen plaatsvinden dan in stedelijke gebieden. Het statistiekbureau geeft hiervoor als verklaring het hoger aantal zelfdodingen onder agrariërs. De sector staat immers in de top tien van beroepen met relatief gezien de meeste zelfdodingen.
Daarom heeft in 2018 de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aantal maatregelen geopperd, waaronder een meldpunt voor boeren in crisis en registratie van zelfdoding naar beroepsgroep. Zo bleek dit jaar dat het aantal zelfdodingen in de sector de afgelopen jaren was gestegen naar 17,4 op 100.000 mensen.

Geen oorzaak

Dat het aantal suïcides de laatste jaren in onze provincie stijgt, is moeilijk te verklaren. De beslissing tot zelfdoding is immers zelden te wijten aan één duidelijke oorzaak. Daarbij doen de kille cijfers geen recht aan het persoonlijk leed dat achter iedere zelfdoding gaat.
Of de coronacrisis invloed heeft gehad op het zelfdodingscijfer is moeilijk te zeggen, aldus het CBS. Het landelijk gemiddelde is vorig jaar wel afgenomen ten opzichte van 2019. Ook in Noorwegen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk laten voorlopige cijfers geen toename zien tijdens de wereldwijde pandemie.
Heb je na het lezen van dit artikel vragen of wil je met iemand praten, neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie of schakel je huisarts in.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.