Almelo licht met grootscheepse operatie alle commerciële zorgaanbieders door

De gemeente Almelo is een grootscheepse operatie begonnen, waarbij alle commerciële zorgbureaus worden doorgelicht. Gemeentelijke toezichthouders brengen daarbij onaangekondigd een bezoek, waarbij de huidige bedrijfssituatie niet alleen in kaart wordt gebracht, maar de zorgondernemer ook verbeterpunten kan worden opgelegd. Via eventuele nieuwe controlebezoeken wordt de vinger aan de pols gehouden.

De grootschalige actie is een vervolg op een eerdere reeks preventieve onderzoeken, waarmee al in 2018 een begin werd gemaakt. Die eerdere controleactie was gericht op zorgaanbieders die zich bezighouden met Beschermd Wonen.

Als vervolg daarop is besloten álle zorgbureaus nu door te lichten. Waardoor vrijwel alle vormen van zorg aan de orde komen: van huishoudelijke hulp tot Zorg in Natura en zorg via persoonsgebonden budgetten (PGB).

Tientallen bureaus

Het gaat om in totaal vele tientallen zorgaanbieders. "Als je het alleen al hebt over WMO en jeugdzorg hebben we als gemeente Almelo een contract met zo'n 180 zorgaanbieders", aldus wethouder Eugène van Mierlo in een toelichting. "Daar komen de zorgbureaus, die via PGB zorg of ondersteuning verlenen, dus nog bij."

Louche zorgaanbieders

De afgelopen jaren kwamen zorgbureaus - met name in de regio Twente - veelvuldig in het nieuws met vermeende misstanden. Zo zou op grote schaal geld dat bedoeld is voor de zorg vaak rechtstreeks in de zakken vloeien van de zorgdirecteuren. Uit onderzoek begin dit jaar bleek bovendien dat de georganiseerde misdaad steeds vaker in de zorg actief is. Daarbij deinzen criminelen er niet voor terug hulpbehoevende cliënten in te zetten als hennepknippers of om ze als prostituee aan de slag te laten gaan.

Met name de gemeente Almelo is een offensief begonnen tegen dit soort louche zorgondernemers. Die 'Almelose methode' wordt intussen zelfs al als voorbeeld gesteld voor landelijke aanpak.

Op pad gestuurd

Om zo goed mogelijk zicht op de huidige markt te krijgen, heeft de gemeente Almelo nu eigen toezichthouders op pad gestuurd. Waarbij Van Mierlo nuanceert dat niet alle zorgaanbieders over één kam moeten worden geschoren: "Ik ga er nog altijd van uit dat het merendeel van de zorgaanbieders van goede wil is. Maar ook hier moeten de goeden vaak onder de kwaden lijden."

Fanatiek bestrijder

Van Mierlo (CDA) is niet alleen verantwoordelijk wethouder in de gemeente Almelo, maar ook portefeuillehouder Aanpak Zorgfraude namens de Regio Twente, het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten. De bestuurder staat landelijk bekend als fanatiek bestrijder van zorgfraude.

Volgens de wethouder is de nieuwste controleactie er vooral op gericht na te gaan of de bezochte zorgaanbieders rechtmatig te werk gaan en of de geleverde zorg wel aan de kwaliteitseisen voldoet. Nieuwe aanbieders worden tijdens een kennismakingsbezoek op die kwaliteitseisen gewezen. "De zorg moet veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn", aldus Van Mierlo.

Indien nodig worden bijvoorbeeld de administratie en de werkroosters gevorderd. Het zorgbureau krijgt daarbij een ultimatum dat de gevraagde stukken voor een bepaalde datum binnen moeten zijn. Datzelfde geldt voor de tijd die zorgaanbieders krijgen om eventuele tekortkomingen te herstellen.

Onverwacht bezoek

De gemeentelijke toezichthouders staan meestal onverwacht op de stoep. Van Mierlo benadrukt dat het niet om een inval gaat, maar om een onaangekondigd bezoek. "Onaangekondigd omdat we een zo goed mogelijk beeld van de zorgaanbieder willen hebben en van de gehanteerde werkwijze in bijvoorbeeld de dagbesteding. Dat krijg je vooral als mensen vooraf niet weten dat je komt. Al sturen we wel alle zorgaanbieders aan het begin van ieder jaar een brief, waarin we vermelden dat onaangekondigd bezoek van ons tot de mogelijkheden behoort."

Kwaliteitseisen

Aan de hand van de bevindingen kan de gemeente vervolgens bepaalde verbeterpunten opleggen. "Als de situatie niet aan onze kwaliteitseisen voldoet, bieden we zorgaanbieders de mogelijkheid om een verbetertraject in te gaan. Ze krijgen de tijd om orde op zaken te stellen. Waarna we via nieuw bezoek de vinger aan de pols houden of de situatie is verbeterd. Mocht na meerdere bezoeken blijken dat de zorgaanbieder nog steeds niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kun je in het uiterst geval afscheid van elkaar nemen door het contract te ontbinden of niet te verlengen."

Preventie

Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Maar daarvoor is deze actie eigenlijk ook nog te pril. "We noemen bovendien onze aanpak 'preventief toezicht'. Waarbij we hopen dat er een bepaalde preventie van uit gaat. En dat zorgaanbieders zich gewoon keurig aan alle regels houden of een stapje extra zetten. Omdat ze weten dat ze een dergelijk controlebezoek kunnen verwachten."

Volgens Van Mierlo is de achterliggende gedachte dat door preventief te controleren uiteindelijk de kwaliteit van de zorg voor inwoners verbetert. "Door die preventieve aanpak hopen we dat we kunnen voorkomen dat we andere maatregelen moeten nemen. We proberen zo te voorkomen dat kwetsbare inwoners bijvoorbeeld te maken krijgen met terugvorderingen wanneer naderhand blijkt dat zorggelden onrechtmatig zijn besteed. Maar het belangrijkste dat we willen bereiken, is dat zorggeld wordt besteed waarvoor die is bedoeld: namelijk de zorg."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
ALMELO REGIO ALMELO ZORGONDERZOEK
Deel dit artikel: