Besluit over winning van schaliegas uitgesteld

Het gaat enkele maanden langer duren voordat het Rijk beslist of er in Nederland schaliegas wordt gewonnen en waar die boringen dan gaan plaatsvinden. Dat heeft minister Kamp de Tweede Kamer laten weten.

Het Rijk werkt aan een zogeheten Structuurvisie Schaliegas, waarin komt te staan in welke gebieden het winnen van schaliegas kansrijk is. Maar het opstellen van de structuurvisie blijkt meer tijd te kosten dan gedacht. Belangrijke oorzaak is dat er veel kritiek is op de plannen.

Ook bezwaar vanuit Overijssel

Inwoners, gemeenten en provincies tekenden massaal bezwaar aan tegen een eerste conceptnotitie. Ook door de provincie Overijssel en verschillende Overijsselse gemeenten werd een zienswijze ingediend. De minister wil nu eerst de tijd nemen om alle reacties en zienswijzen te bekijken. In de zomer van 2015 verwacht Kamp met meer duidelijkheid te komen. 

De bedrijven Cuadrilla en Hexagon hadden al een vergunning voor proefboringen gekregen, maar die werd even 'on-hold' gezet. Kamp laat weten dat de vergunningen niet vervallen, maar de bedrijven mogen pas boringen uitvoeren als het Rijk een beslissing heeft genomen. Cuadrilla heeft plannen voor proefboringen naar schaliegas in de Noordoostpolder, niet ver van natuurgebied De Wieden/Weerribben. 

Omstreden

Schaliegaswinning is omstreden. Het gas wordt gewonnen door water, chemicaliën en zand onder grote druk in de bodem te pompen. Tegenstanders zijn bang dat het leidt tot onomkeerbare schade in de grond. Maar volgens minister Kamp zijn de risico's goed te ondervangen.

Meer over dit onderwerp:
Schaliegas Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren