Nieuws

Jurist omwonenden: "Gestarte opruimwerkzaamheden bij stuw Junne in strijd met uitspraak rechter"

Waterschap Vechtstromen is deze week begonnen met het opruimen van het bouwterrein bij stuw Junne. De geplande werkzaamheden aan de stuw mogen niet doorgaan, nadat een rechter daar in juni een streep door had gezet. Maar ook met het opruimen is het waterschap nu in overtreding, betoogt milieu-jurist Marcel Middelkamp. "Want er mag helemaal niets gebeuren. En ze melden het pas drie dagen van tevoren in een nieuwsbrief. Dit is een soort van overlooptactiek."
De Zwolse voorzieningenrechter zette eerder dit jaar een streep door de geplande werkzaamheden bij Junne. Het waterschap wil de stuw droogleggen, zodat ze onderzoek kan doen naar de staat van het metselwerk en de houten fundering bij de stuw. Ook is het de bedoeling dat er een nieuwe brug komt. Sinds 2017 mag vrachtverkeer al niet meer over de huidige brug rijden.

'Eigen koninkrijkje'

In april dit jaar werden de werkzaamheden stilgelegd, na de vondst van drie paartjes van de grote gele kwikstaart. Dit is een vogelsoort die op de rode lijst van beschermde dieren voorkomt. Omwonenden en de stichting Leefbaar Buitengebied maakten met milieu-jurist Marcel Middelkamp bezwaar, omdat er tijdens het broedseizoen werd gewerkt. Uiteindelijk leidde dit in juni definitief tot 'nee' tegen de werkzaamheden.
Daarop besloot Vechtstromen om deze week te beginnen met het opruimen van het bouwterrein. En dat leidt bij Middelkamp tot verbazing. "De uitspraak van de rechter is dat er niets mag gebeuren in het gebied. Heel vreemd dit. En dat maken ze pas drie dagen van tevoren bekend. Je krijgt het gevoel dat ze denken dat ze hun eigen koninkrijkje hebben."

Bezwaar te kort dag

Middelkamp en de omwonenden hebben nog gekeken of ze bezwaar konden maken. "Maar het was te kort dag om nu iets te doen. Aan de andere kant is het zo dat het nu niet in het broedseizoen gebeurt, dus dat is een meevaller." Wel gaat de jurist aangifte doen bij de politie.
In het bericht op de website meldt Vechtstromen dat er gekozen is om begin september op te ruimen, omdat het na 1 oktober niet meer kan vanwege het hoogwaterseizoen. "Buiten deze periode mogen we geen werkzaamheden in de (bedding van de) Vecht uitvoeren, omdat er dan een grotere kans is op hoog water. Er zou dan schade kunnen ontstaan aan het materieel, maar ook de doorstroming van het water in de Vecht zou belemmerd kunnen worden."
Volgens Middelkamp zijn er ook in de wintermaanden voldoende mogelijkheden om het terrein op te ruimen. "Het is niet continu hoog water, dus dat had prima gekund."

'Werkzaamheden vergunningsvrij'

Waterschap Vechtstromen laat in een schriftelijke reactie weten dat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn. "Dit is bevestigd door het college van Ommen en Gedeputeerde Staten." Een ecoloog houdt toezicht of de werkzaamheden geen hinder of schade geven voor planten en dieren rondom de stuw. Het waterschap zegt de betrokkenen op tijd geïnformeerd te hebben via de nieuwsbrief.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.