Nieuws

Bomenkap Buurserzand gestart; vier hectare groot bosperceel verdwijnt in Haaksbergen

Het geluid van kettingzagen schalt deze weken over het Buurserzand bij Haaksbergen. Daar zijn de provincie, de gemeente Haaksbergen en Natuurmonumenten begonnen met het kappen van een vier hectare groot bosperceel. Driekwart van de bomen in het perceel verdwijnt. "Het is een herstelmaatregel om de vochtige heide en de vennen te beschermen", zegt Jeroen Waanders van Natuurmonumenten.
Waar overal wordt opgeroepen om meer bomen aan te planten tegen de klimaatverandering, verdwijnen er aan de rand van Haaksbergen dus de komende dagen honderden bomen. "Het is vaak behoorlijk tegenstrijdig", erkent Waanders. "Aan de ene kant willen we bos, want dat zorgt voor verkoeling en CO2-opslag, aan de andere kant hebben we Natura 2000 habitattypen. Met de heide en de dieren die daarbij horen gaat het hier slechter. Vandaar dat we soms de afweging moeten maken om wel bomen te kappen voor natuur."
Op het moment dat we gaan kappen, gaan we er ook voor zorgen dat op andere plekken nieuwe bomen geplant worden
Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Overijssel
Kwetsbare planten, zoals de jeneverbes en de klokjesgentiaan, moeten door de herinrichting van het gebied de komende jaren terugkeren. Dat geldt ook voor dieren als de kamsalamander, de adder en bijzondere vlindersoorten.

87 miljoen euro

De provincie krijgt vanuit het landelijk programma Natuur 87 miljoen euro. Met dat geld kan de provincie voor de jaren 2021 tot en met 2023 extra maatregelen nemen om bijzondere natuur, zoals het Buurserzand, te beschermen.
"We hebben wel gezegd, op het moment dat we gaan kappen, gaan we er ook voor zorgen dat op andere plekken weer bomen geplant worden", zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. "Dat is ook onderdeel van die 87 miljoen euro, daarvan is 17 miljoen beschikbaar om op andere plekken bomen aan te planten als compensatie voor bomen die we kappen in natuurherstelprojecten."

Nieuwe bossen

Waar de nieuwe bospercelen in de provincie verschijnen, dat is nog onduidelijk. "We zijn nu bezig met drie deelprojecten", vertelt Ten Bolscher. "Kunnen we dat bijvoorbeeld doen bij bestaande natuur? Kunnen we daar bossen aan toevoegen zodat de natuur versterkt? Kunnen we boeren helpen die iets willen met bomen op hun grond? En we zoeken ook uit hoe we bomen kunnen combineren met de stedelijke omgeving, zodat je ook recreatiegebieden kunt bieden. We zijn in gesprek en hopen snel duidelijk te hebben wat de logische plekken zijn."
De bomenkap die nu plaatsvindt bij het Buurserzand in Haaksbergen, moet dus elders in de provincie worden gecompenseerd. Jeroen Waanders van Natuurmonumenten verwacht dat er na de bomenkap, het weer blootleggen van vennen en het dempen van sloten, over enkele jaren al resultaat te zien is in Haaksbergen. "Binnen nu en vijf jaar kun je hier al hele mooie ontwikkelingen gaan zien. Planten- en diersoorten die terugkomen. Daarnaast zal ook de waterhuishouding hier dan beter op peil zijn."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.