Zelfde huis, zelfde schade en toch enorme verschillen in de schadetaxaties in kanaaldrama

Tienduizenden euro's en soms zelfs meer dan een ton. Bij dezelfde huizen, met dezelfde schade. Zoveel verschillen de taxaties van de schade aan huizen langs kanaal Almelo-de Haandrik. Het ene rapport gemaakt in opdracht van de provincie, het andere als contra-expertise door de bewoners zelf aangevraagd. De onvrede bij bewoners over de aan hen toegekende schadevergoedingen is groot: "Dan moeten we maar naar de rechter."

18.600 euro. Een leuk bedrag om een tweedehands auto van te kopen, of een nieuwe keuken. Maar als je huis wegzakt en de gevel moet worden gestut omdat ie anders dreigt om te vallen, dan is het niet meer dan een fooi.

Een nieuw tegeltje hier, een scheurtje repareren daar. Wat heeft dat voor zin als je huis wegzakt?
Henny Wittenaar, bewoner

Zo ervaren Henny en Tonnie Wittenaar uit Daarlerveen de vergoeding die hen is toegewezen voor de schade aan hun huis. Ze lieten zelf ook een expert de schade taxeren en die kwam uit op een veel hoger bedrag, namelijk 105.000 euro.

130.000 euro verschil

En dat is in meer gevallen zo, zegt Harry Broekhuizen van Kant Nog Wal, de stichting die de gedupeerden bijstaat. "De verschillen zijn enorm. Het grootste verschil tussen de twee taxatierapporten bedroeg tot nu toe 130.000 euro."

Het bezwaarschrift van het echtpaar Wittenaar ligt inmiddels bij de provincie. Veel hoop dat dat wat uithaalt, hebben ze niet. En geef ze eens ongelijk. De provincie gaf tot nu toe in twee gevallen een finaal oordeel over de twee verschillende taxatierapporten, en er kwam beide keren precies nul euro bij ten opzichte van het rapport dat de provincie zelf liet opstellen.

Beter dan voor het baggerwerk?

Vanderwal & Joosten, het bureau dat Overijssel inhuurde, begrootte volgens een woordvoerder van de provincie 'wat aan schadeherstel nodig is om een pand weer te brengen in de toestand van voor de werkzaamheden die in 2011 begonnen'. De contra-expertises gaan uit van schadeherstel die 'substantiële verbeteringen aan een woning' met zich meebrengt. Waardoor de woning dus beter wordt dan vóór aanvang van de werkzaamheden aan het kanaal", aldus de woordvoerder.

Het is heel duidelijk dat Vanderwal & Joosten een opdracht mee heeft gekregen.
Tonnie Wittenaar

Veel bewoners kampen met verzakte funderingen, waar voor de baggerwerkzaamheden aan het kanaal geen sprake van was. Maar de provincie ontkent in veel gevallen een verband. Een nieuw onderzoek naar de oorzaak van de problemen moet daarover duidelijkheid bieden. Het rapport verschijnt nog deze maand.

"Het is heel duidelijk dat Vanderwal & Joosten een opdracht mee heeft gekregen. Ze hebben alleen naar de cosmetische schade gekeken", zegt Tonnie Wittenaar. Zijn vrouw Henny vult aan: "Een nieuw tegeltje hier, een scheurtje repareren daar. Maar wat heeft dat voor zin als je huis wegzakt?"

Geen ander oordeel

Voor het oversluiten van de hypotheek lieten ze in 2010 hun huis nog taxeren en keuren. "Kijk, hier staat het", zegt Tonnie Wittenaar. "Staat van de constructie: goed. Te verwachten kosten op korte termijn: geen." En nu is hun huis verzakt en dreigt een gevelmuur om te vallen

Op basis van de daarvoor beschikbare subsidie weet de provincie dat elf bewoners een contra-expertise hebben aangevraagd. "In twee gevallen hebben wij tot nu toe de contra-expertise in het besluit laten meewegen", schrijft de woordvoerder van de provincie. "Maar dit heeft niet tot een ander oordeel dan het schaderapport van Vanderwal & Joosten geleid." De andere contra-expertise zijn nog in behandeling of heeft de provincie nog niet ontvangen.

Nieuw licht op de zaak

Maar hoe kan de provincie nu al besluiten nemen over schadebedragen, als de oorzaak nog wordt onderzocht? Omdat deze bedragen zijn gebaseerd op de schaderegeling die voortkomt uit het eerste onderzoek naar de oorzaak, zo schetst de provinciewoordvoerder. Daaruit kwam naar voren dat baggerwerkzaamheden niét de oorzaak zijn. Maar op dat rapport kwam veel kritiek.

"We begrijpen dat bewoners de uitkomsten van het verdiepende onderzoek willen afwachten. Dat kan nieuw licht werpen op mogelijke schade-oorzaken. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek besluiten we of er aanleiding is om de huidige werkwijze aan te passen."

Ik hoef geen bak met geld, ik wil dat de schade op een goede manier wordt hersteld.
Tonnie Wittenaar

Naar de rechter

Voor Tonnie en Henny Wittenaar is het duidelijk: ze willen de oorzaak boven tafel en ze willen schadeloos worden gesteld. "Ik hoef geen bak met geld, ik wil dat de schade op een goede manier wordt hersteld." En wat als de provincie in hun geval ook het oordeel van de contra-expertise terzijde schuift, en blijft bij slechts 20.000 euro? "Dan moeten we maar naar de rechter. Samen, met de andere gedupeerden."

De schadebedragen die schade-experts van bureau Vanderwal & Joosten in februari vaststelden, werden zelfs in het provinciehuis als laag ervaren. Daarom werd besloten een second opinion te laten doen. Daarbij werd van vijf woningen de schade opnieuw opgenomen, door een ander bureau: TOP Expertise. Hun conclusie was dat de eerder vastgestelde schadebedragen in grote lijnen kloppen. Maar taxateur Aart Jan Slingerland van TOP Expertise plaatste daar tegenover RTV Oost wel een kanttekening bij: "Alles valt of staat met de vraag of sprake is van een stabiele situatie of niet. Anders kun je geen definitieve schade vaststellen. Als sprake is van een verdergaande verzakking, dan klopt mijn begroting niet."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.