Burgemeester Koelewijn van Kampen bij afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester Bort Koelewijn is vanmiddag door Commissaris van de Koning Adries Heidema benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Die eer viel Koelewijn te beurt tijdens de bijzondere raadsvergadering, vanmiddag in de Broederkerk in Kampen. De kerk was als locatie voor de raadsvergadering gekozen. Koelewijn nam vandaag na twaalf jaar burgemeesterschap afscheid.

Bort Koelewijn had vandaag zijn laatste werkdag als burgemeester van Kampen. Vanmiddag zat hij nog één keer een vergadering van de gemeenteraad van Kampen voor. Morgen is er nog een afscheidsfeestje en dan is het klaar. Nog één keer het ambtsgebed. Het was de traditionele opening van de bijzondere raadsvergadering.

Buitenlandse gasten

En vanwege de bijzondere aard van de vergadering waren er ook bijzondere gasten aanwezig. Zoals bijvoorbeeld Commissaris van de Koning Andries Heidema. Ook was een aantal buitenlandse gasten van de partij namens de partnergemeentes van Kampen in Duitsland en Hongarije. Uiteraard ook veel familieleden van Koelewijn in de kerk.

Koelewijn droeg aan het begin van de vergadering de voorzittershamer over aan plaatsvervangend voorzitter, Marieke Spijkerman, zodat hij zijn aandacht kon vestigen op de sprekers en alle lofuitingen die hem ten deel vielen.

Geef de man een microfoon en je krijgt het ding nooit meer terug
Commissaris van de Koning, Andries Heidema

Onder anderen van Commissaris van de Koning Andries Heidema. Die met 'gemengde gevoelens' afscheid nam van Koelewijn. Hij roemde de burgemeester voor zijn enthousiasme, inzet en zijn vasthoudendheid bij het binnenhalen van grote evenementen naar Kampen. Vaak kende dat enthousiasme volgens Heidema geen grenzen. "Geef de man een microfoon en je krijgt het ding nooit meer terug", verzuchtte Heidema met een glimlach. Verwijzend naar de vaak lange toespraken van Koelewijn.

Liefde voor carbid

"Jij houdt wel van een knal", aldus Heidema. Ik ken geen burgemeester die met zo veel genot bovenop een melkbus gaat zitten. De meeste mensen schrikken zich het apezuur, maar hoe harder de knal, hoe meer jij straalt." Ook Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle die namens alle burgemeesters van IJsselland het woord nam, refereerde aan de liefde voor carbid van Koelewijn.

Snijders beschreef hoe hij rond de laatste jaarwisseling met een opdracht van Koelewijn naar Den Haag toog. Het carbidschieten in Kampen moest doorgaan, maar vanwege corona dreigde een streep door die traditie te gaan. Koelewijn benadrukte destijds dat gemeenten zelf de verantwoordelijk moesten nemen. Snijders wist uiteindelijk in het landelijke veiligheidsoverleg de overige burgemeesters ervan te overtuigen dat het carbidschieten in Kampen door moest gaan.

Die liefde voor carbidschieten leverde Koelewijn een eigen burgemeesters carbidschietbus op, een melkbus uitgerust met ambtsketen en eigen oranje bal.

Reacties uit Kampen

"Ik laat het allemaal over mij heen komen", zei de burgemeester, vanmorgen, vooruitkijkend naar de laatste keer dat hij de voorzittershamer hanteert. Kijkend naar de reacties die hij intussen al binnen heeft van de inwoners van Kampen, kan Koelewijn maar één ding zeggen. "Het is hartverwarmend. Daar ben ik heel erg dankbaar voor, want ik weet ook dat je in het openbaar bestuur via de zijdeur of de achterdeur naar buiten kan worden geleid."

Hanzedagen waren stukje paradijs op aarde
Scheidend burgemeester Koelewijn van Kampen

Koelewijn ziet het als groot voorrecht om zijn afscheid op deze manier te mogen ervaren. Als hem gevraagd wordt naar het mooiste dat hij als burgemeester van Kampen meemaakte, komt Koelewijn al snel uit in 2017. Het jaar dat Kampen de internationale Hanzedagen organiseerde. "Daar heeft de gemeenschap zelf tijden aan gewerkt om dat voor te bereiden. Elk huis had wel een expeditie, we hadden ridderspelen, alle verenigingen zetten hun beste beentje voor."

Mooiste weer

Koelewijn denkt er met genoegen aan terug. "We hadden het mooiste weer van de wereld. Dus er waren duizenden mensen hier in Kampen die genoten van het water, die genoten van de Hanzestad en alle activiteiten, die er waren. Dat heb ik echt als een stukje paradijs op aarde beschouwd."

Natuurlijk waren er ook dingen die beter hadden gekund. "Voor mijn gevoel doe ik het net nooit goed genoeg of er zou net nog iets beter kunnen." Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de mensen aan wie Koelewijn persoonlijk meer aandacht had kunnen besteden. "Dan had ik mensen die ik gesproken had later nog terug willen bellen om te vragen hoe het was. Dat kwam er jammer genoeg meestal niet van."

Ik sta weer ingeschreven als student
Scheidend burgemeester Koelewijn van Kampen

In de toekomst hoeft Koelewijn zich overigens niet te vervelen. "Ik sta weer ingeschreven als student. Ik heb net weer collegegeld betaald." Theologie en filosofie studeert Koelewijn weer. "Studies die er niets toe doen", vertelde hij een zestigjarig bruidspaar van de week. "Toen bleek die man dominee te zijn, dus dat was niet zo handig."

Koelewijn hoort ook veel mensen over films praten. Die wil hij gaan zien. "En er zijn ook nog genoeg boeken te lezen. Vervelen ga ik mij niet."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
KAMPEN
Deel dit artikel: