Hoogleraar ziet verband tussen schade aan huizen Zwolsekanaal en werkzaamheden waterschap

Hoogleraar Stefan van Baars zegt dat er wel degelijk een verband is tussen de schades aan de huizen langs het Zwolsekanaal bij Vroomshoop en de herinrichting van het kanaal in 2009 en 2010. Hij meldt dit in een advies dat hij op eigen initiatief schreef aan Waterschap Vechtstromen.

Bewoner Erik Veltmeijer stelde het waterschap in april van dit jaar aansprakelijk voor de schade aan zijn huis. Enkele weken later liet het waterschap hem weten dat er helemaal geen verband is tussen de schade die hij sinds 2018 aan zijn huis ziet en de werkzaamheden die bijna tien jaar eerder hebben plaatsgevonden. Volgens het waterschap zou een lagere grondwaterstand door de extreem droge zomers van 2018 en 2019 de oorzaak van de schade kunnen zijn.

Hoogleraar Stefan van Baars onderzocht op eigen initiatief de schades langs kanaal Almelo-De Haandrik. (Foto: RTV Oost)
Hoogleraar Stefan van Baars onderzocht op eigen initiatief de schades langs kanaal Almelo-De Haandrik. (Foto: RTV Oost)

Twee hele droge zomers verklaren volgens hoogleraar Van Baars de schade aan de huizen langs het Zwolsekanaal niet, want inmiddels hebben meer bewoners schade gemeld aan hun huis. De hoogleraar is van mening dat de werkzaamheden wel degelijk een rol hebben gespeeld.

Hij is een bekende in het gebied, want hij concludeerde eerder na eigen onderzoek dat er bij het verdiepen van kanaal Almelo-De Haandrik grote fouten moeten zijn gemaakt. Inmiddels is hij betrokken bij het aanvullende onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag wat de oorzaak is van de schades.

In 2009 heeft het Zwolsekanaal voor langere tijd grotendeels droog gelegen
Stefan van Baars

In een mail aan watergraaf Stefan Kuks geeft hij ongevraagd zijn advies als het gaat om de verzakkingen van de woningen langs het Zwolsekanaal. "Er speelt hier namelijk een belangrijke dubbele correlatie; namelijk zowel in de ruimte als in de tijd. In de ruimte, omdat deze huizen allen langs het Zwolsekanaal liggen. In de tijd, omdat de schades allen na de werkzaamheden optraden. En dat terwijl deze huizen zeer lang geen schades hadden door verzakkingen, maar na de werkzaamheden wel."

Onderdeel van de herinrichting van het Zwolsekanaal was de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers. (Foto: RTV Oost)
Onderdeel van de herinrichting van het Zwolsekanaal was de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers. (Foto: RTV Oost)

In zijn ongevraagde advies oppert de hoogleraar de vraag of de grondwaterstand tijdens de werkzaamheden is gewijzigd? Een lagere grondwaterstand in combinatie met de veengrond die mogelijk onder de huizen ligt, zou kunnen leiden tot verzakkingen. "Bij deze oude woningen moet je dus voorzichtig zijn om op andermans grondgebied de grondwaterstand te wijzigen."

Overal in het huis van Erik Veltmeijer is te zien dat de boel verzakt. (Foto: Eigen foto Erik Veltmeijer)
Overal in het huis van Erik Veltmeijer is te zien dat de boel verzakt. (Foto: Eigen foto Erik Veltmeijer)

Het antwoord op de vraag moet volgens hem 'ja' zijn. "In 2009 heeft het Zwolsekanaal voor langere tijd grotendeels droog gelegen. Het waterschap heeft dus tijdelijk, maar toch langdurig en in grote mate de grondwaterstand gewijzigd."

Blijvend gewijzigd

En dan is er volgens Van Baars de mogelijkheid dat de grondwaterstand naast het kanaal zelfs blijvend gewijzigd zou kunnen zijn. "Er zijn een nieuwe bodem en nieuwe oevers aangelegd. Hierdoor lekt het kanaal nu waarschijnlijk minder water dan voorheen, zodat de grondwaterstand blijvend gedaald kan zijn."

Al met al betekent dit voor hem dat de werkzaamheden in 2009 en 2010 als de "primaire bron van de grondwaterstandsdaling gezien kunnen worden".

Ik dank God op mijn blote knieën dat we iemand hebben zoals Van Baars
Erik Veltmeijer, gedupeerde

Behalve een andere grondwaterstand vraagt Van Baars zich ook af of het waterschap vóór de werkzaamheden voldoende heeft gekeken naar de gevolgen ervan voor de huizen. "Heeft het waterschap vooraf sonderingen laten maken om aan te tonen of er wel of geen veen aanwezig is? Zijn er vooraf berekeningen gemaakt naar de mate van de verzakking? Zijn er vooraf peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te monitoren? Zijn de verzakkingen gemonitord? Is het de plicht van de overheid, als uitvoerder van de werkzaamheden, om deze monitoring uit te voeren?"

Aan de buitenzijde van de woning is de bodemdaling te zien. (Foto: Eigen foto Erik Veltmeijer)
Aan de buitenzijde van de woning is de bodemdaling te zien. (Foto: Eigen foto Erik Veltmeijer)

Het zijn allemaal vragen die het waterschap zich eerst zou moeten stellen voordat ze de bewoners een brief stuurt met de boodschap dat de werkzaamheden niets te maken hebben met de verzakkingen.

"Blij met zijn inspanningen"

Gedupeerde Veltmeijer is blij met de bemoeienis van Stefan van Baars. Veltmeijer is geen onbekende in het getroffen gebied. Behalve dat hij zelf schade heeft, roert de PVV'er zich als raadslid in de gemeente Twenterand en als Statenlid al jaren in het dossier kanaal Almelo-De Haandrik. "Onze situatie en die van de bewoners langs dat kanaal vertoont veel gelijkenis. Ik ben het helemaal eens met de bevindingen van Van Baars en ben blij met zijn inspanningen. Hij doet dit allemaal vrijblijvend en op eigen initiatief. Ik dank God op mijn blote knieën dat we iemand hebben zoals hij."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
KANAAL ALMELO-DE HAANDRIK VROOMSHOOP
Deel dit artikel: