Nieuws

Gedupeerde kanaalbewoners ontevreden over afhandeling handhavingsverzoek

Een vrachtboot vaart door kanaal Almelo-De Haandrik.
Een vrachtboot vaart door kanaal Almelo-De Haandrik. © RTV Oost
Werk dat niet volgens de vergunning is uitgevoerd, achteraf legaliseren. De gemeente Twenterand en de provincie Overijssel zijn voornemens dit te doen bij de werkzaamheden die tussen 2011 en 2016 zijn verricht aan kanaal Almelo- De Haandrik. Procedureel een begaanbare route, maar beide overheidsinstanties lijken hiermee voorbij te gaan aan het gevoel van rechtvaardigheid onder kanaalbewoners van wie de huizen flink zijn beschadigd en in een enkel geval onbewoonbaar zijn verklaard.
Door: Gerben Oost
Ruim tachtig bewoners van de gemeente Twentenrand dienden in april een handhavingsverzoek in. Ze verwachtten toen, maar ook nu, meer actie van hun gemeente richting “grote broer” de provincie Overijssel. Bij het indienen van het verzoek om handhaving door een van de gedupeerden - “laat ze desnoods het kanaal terugbrengen naar de situatie zoals die in 2011 was” - bezwoer wethouder Roel Koster dat er vanuit Twenterand wel degelijk met de vuist op tafel wordt geslagen in het Zwolse provinciehuis.

Beoordeling door onderzoeksbureau

Om het verzoek tot handhaving te beoordelen, schakelde Twenterand onderzoeksbureau CRUX Engineering in. Dit bureau werd gevraagd om “een beoordeling te doen van de ingediende stukken bij de vergunningaanvraag in 2011 ten aanzien van het geotechnisch ontwerp en te toetsen of destijds binnen de kaders van die afgegeven vergunning in 2011 is gebouwd. Hierbij is de nadruk gelegd op het deeltraject dat binnen de gemeente Twenterand valt".
“De onderzoekers van CRUX hebben in korte tijd een rapport gemaakt, waarin duidelijk staat dat er niet volgens de vergunning is gewerkt. Op in totaal elf pagina’s wordt dat helder verwoord”, zegt Harry Broekhuizen. Hij is voorzitter van Kant nog Wal, de stichting die de belangen van gedupeerde bewoners behartigt.

Klapanker

Vooral bij het lezen van de conclusies over het gebruik van een ander type anker (een grote stalen buis waarmee de betonnen damwanden worden vastgezet in de oevers, red.) gaan de haren van gedupeerden overeind staan. In het rapport van CRUX staat onder meer: “Het toepassen van een ander type anker, een klapanker in plaats van een leeuwanker, nabij of zelfs onder woningen kan mogelijk resulteren in piping en/of maaiveldverzakkingen.”
Stefan van Baars is hoogleraar geotechniek. Hij concludeerde eerder na eigen onderzoek dat piping een oorzaak van de schade aan huizen zou kunnen zijn. Bij piping wordt zand meegevoerd door stromend grondwater. "Zie het als een soort interne erosie; er wordt zand weggenomen onder de funderingen en daardoor zakt alles weg", zei Van Baars eerder. De hoogleraar is thans betrokken bij het aanvullende onderzoek waarvan maandag de eerste resultaten bekend worden gemaakt.
De onderzoekers van CRUX merken wel op dat het gebruik van klapankers bouwkundig gezien niet beter of slechter hoeft te zijn. De provincie Overijssel moet nu aantonen dat het werk aan het kanaal toch goed is uitgevoerd, hoewel er andere materialen zijn gebruikt dan beschreven in de vergunning. Krijgt de huidige bouw de goedkeuring van het provinciebestuur, dan worden de werkzaamheden achteraf gelegaliseerd.
Zo'n vierhonderd huishoudens hebben zich gemeld bij Stichting Kant nog Wal.
Zo'n vierhonderd huishoudens hebben zich gemeld bij Stichting Kant nog Wal. © RTV Oost
“Alle bewoners die een handhavingsverzoek indienden ontvingen afgelopen week een brief van de gemeente met het CRUX-rapport daarbij”, aldus Broekhuizen. “We merken bij de stichting dat er veel onvrede over is. Zo vertelde iemand mij dat het op hem overkomt alsof iemand een huis in brand steekt en als de brand is geblust hoort dat brandstichting wel oké is.”

Resultaten aanvullend onderzoek

Door de wijze waarop Twenterand en de provincie omgaan met de handhavingsverzoeken, krijgen gedupeerden volgens Broekhuizen het gevoel dat de regels tijdens het spel worden veranderd. De getroffen bewoners kijken dan ook reikhalzend uit naar komende maandag (20 september, red.). Dan worden de eerste resultaten van het onafhankelijke aanvullende onderzoek met hen gedeeld. “Een spannend moment”, erkent Broekhuizen. “Er worden namelijk nog steeds schades gemeld en er ligt nu een rapport waarin duidelijk staat dat er niet is gewerkt volgens het boekje.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.