Boeren blokkeren Natura-2000 gebied Wierdense Veld

Tientallen trekkers hebben donderdagochtend het natuurgebied Wierdense Veld geblokkeerd. De boeren sloten de ingang bij De Schaapskooi in Nijverdal af waar wordt gewerkt aan natuurherstel.

Volgens de boeren hebben het natuurherstel en bijbehorende kosten van 40 miljoen euro geen enkele zin. Voor de belastingbetaler is het weggegooid geld, de natuur zou te weinig profijt van hebben van de herstelwerkzaamheden die wel de toekomst van de boeren verder in gevaar brengen. Dat is voor de boeren aanleiding voor deze protestactie. Melkveehouder Gerrit van der Kolk over de actie; "We hopen dat de provincie serieus kijkt naar het rapport van de stichting Agrifacts. Daarin wordt ons vermoeden bevestigd er is niet gekeken naar goedkopere en minder ingrijpende oplossingen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Alstublieft gedeputeerde Ten Bolscher leg dit rapport niet in een la."

Herstel van uniek hoogveen

Het Natura-2000 gebied Wierdense Veld kent een uniek stuk, nog actief, hoogveen en daarnaast is er sprake van nog herstellend hoogveen, zo leggen gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en Landschap Overijssel de aanzet tot natuurherstel van het Wierdenseveld uit. Dat hoogveen moet beschermd worden. Aangezien het Wierdense Veld ernstig verdroogd is zijn maatregelen nodig om de natuur te herstellen.

Gevolg van dit besluit is dat boeren in de omgeving moeten omschakelen naar meer natuur-inclusieve landbouw of eventueel weggekocht worden om het benodigde natuurherstel te kunnen realiseren. Dat roept veel emoties op in het gebied.

Moeilijk besluit maar noodzakelijk

"Geloof mij dit is een beslissing waar ik echt 's nachts van wakker heb gelegen. Het gaat om familiebedrijven die hier al jaren zitten, maar na veel onderzoek blijkt dat vernatting van het gebied de beste aanpak is. Het Rijk en Brussel hebben aangegeven dat het moet, dus wij proberen deze opdracht zo goed mogelijk samen met de omwonenden uit te voeren. Dat dit emoties oproept begrijp ik volkomen", reageert de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Als portefeuillehouder van natuur en landbouw kent hij de gevoelens van de boeren in het gebied. Maar zegt hij: "Ik heb het hoogveen gezien, wij hebben ons door specialisten laten informeren en dit is de juiste aanpak."

Naar de rechter

Stikstofclaim.nl stelt echter dat het onderzoek naar het hoogveenherstel door provincie Overijssel ondeugdelijk is uitgevoerd. Deze boerenorganisatie bereidt intussen een juridische procedure voor die het natuurherstel en de onteigening van boerengrond moet voorkomen en/of terugdraaien.

De boeren zijn bezorgd en ook gefrustreerd en boos over de gang van zaken. Melkveehouder Bram Egberts woont driehonderd meter van het natuurgebied. Hij sprak vorige week in tijdens een vergadering van Provinciale Staten namens meerdere collega-boeren. "Wij verkeren al 17 jaar in onzekerheid over wat er gaat gebeuren. Dat heeft enorme impact op je bedrijf, op je gezin en je mogelijk toekomstplannen."

De boeren zeggen dat de beoogde natuurdoelen niet gehaald kunnen worden en pleiten voor meer onderzoek. "De provincie wil met een half gevulde portemonnee maatregelen uitvoeren, zowel natuurherstel als toekomstperspectief voor boeren in de omgeving. "

Agrifacts heeft twijfels

De boeren voelen zich dus gesteund door het onderzoek van de Stichting Agrifacts (Staf) dat aangeeft dat er geen goede onderbouwing is voor de beoogde maatregelen. Het grote bedrag wat met het Wierdense Veld gemoeid is is volgens Staf alleen te rechtvaardigen als het beoogde effect wordt bereikt. In een eigen onderzoek stelt Staf dat het gebied zelf de oplossing heeft, de waterhuishouding in het gebied moet aangepakt worden. Bovendien heeft Agrifacts grote vraagtekens bij hoe het onderzoek is uitgevoerd, volgens de stichting kloppen er veel zaken niet.

Gedeputeerde ten Bolscher kent het onderzoek van Staf en zegt dat hoogveen om expertise vraagt. Hij is van mening dat de onderzoekers die Agrifacts opvoert niet de expertise hebben die nodig is. "Ik vind het jammer dat je zo valse hoop geeft aan de boeren, wij hebben niet voor niets het proces twee jaar stilgelegd om echt goed na te gaan of de beoogde maatregelen noodzakelijk zijn. Dat is zo en daar blijf ik bij, al herken en erken ik de pijn van de boeren."

Waterwinning

Het Wierdense Veld is een belangrijke drinkwatervoorziening voor Overijssel. Dat lijkt haaks te staan op de noodzaak het gebied te vernatten, omdat er door het waterbedrijf juist water wordt onttrokken aan het gebied. Ook dat kan de gedeputeerde uitleggen. "In Twente zijn wij afhankelijk voor deze waterwinning, en dat kan ook doorgaan, als de maatregelen voor natuurherstel worden genomen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: