Motorsportvereniging AMBC Staphorst mag niet meer op eigen baan crossen

Motorsportvereniging AMBC uit Staphorst mag voor onbepaalde tijd niet meer crossen op haar eigen crossaccommodatie bij het Wijde Gat in Staphorst. Burgemeester en wethouders van Staphorst hebben besloten tot deze rigoureuze maatregel, omdat de motorsportvereniging de geluidsregels stelselmatig overtreedt. Over twee weken gaat de crossbaan op slot.

De buurt eist handhaving en wethouder Bert Krale zegt niet anders te kunnen dan het crossterrein op slot te doen. "Er ligt een concreet handhavingsverzoek, ondertekend door zeventien personen. We moeten handhaven, want uit geluidsmetingen blijkt dat de grenzen consequent worden overschreden. We hebben meerdere keren gemeten en de cijfers liegen er niet om."

Dramatische ontknoping in langdurend traject

"Het niveau is fors te hoog", zegt Krale. "Handhaven we niet, dan stapt de buurt naar de rechter en worden we gedwongen dit te doen." Het is een dramatische ontknoping van een traject dat al jaren duurt. Al jaren klagen buurtbewoners over geluidsoverlast. Twee jaar geleden moest de AMBC de zwaarste raceklassen al aan de kant houden vanwege het geluid, nu gaat de baan voor alle crossactiviteiten voor onbepaalde tijd dus op slot.

De club heeft twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Daarna kan de vereniging in beroep gaan bij de gemeentelijke onafhankelijk bezwarencommissie en later bij de rechter. Dit heeft geen opschortende werking. Het hek het crossterrein gaat over twee weken op slot. Dat is nog niet alles: als er nadien wel crossmotoren in actie komen, legt Staphorst de vereniging een dwangsom op van 5000 euro per keer met een maximum van 25.000 euro. Andere motorsportactiviteiten kunnen wel gewoon doorgaan en ook het clubhuis blijft open.

'Enorme domper' voor vereniging

Het bestuur van de AMBC is verbijsterd over de maatregel. "We hebben 300 crossende leden die we al jaren rustig hebben weten te houden. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren als er straks niet meer gecrost mag worden. Al jaren worden we aan het lijntje gehouden en de zwaarste klassen rijden al niet meer. Dit is natuurlijk een enorme domper", zegt voorzitter Henk Haasjes. Bij de AMBC wordt niet alleen gecrost, in totaal telt de vereniging 1200 leden.

Haasjes zegt niet van plan te zijn het slot op de crossbaan te accepteren. "We hebben op zeer korte termijn een afspraak met onze advocaten om hier wat tegen te doen. De vergunning waar dit alles op gebaseerd is, stamt uit 2002. Een jaar of vijf geleden vroeg de club op verzoek van de gemeente een nieuwe omgevingsvergunning aan voor de huidige locatie. Die is er nog steeds niet. Onze advocaten zeggen dat gedurende dit proces van een nieuwe vergunningaanvraag er een gedoogconstructie mogelijk is. Dat blijkt uit jurisprudentie", zegt Haasjes. De preses betwist daarnaast de meetresultaten van de gemeente. "Ik weet honderd procent zeker dat de metingen niet kloppen."

Alternatief plan ligt op de plank

De vereniging ontwikkelde een plan om het terrein aan te passen: een hogere geluidswal zou er komen, samen met nieuwe parkeerplaatsen. De AMBC kon hiervoor het terrein van afvalverwerker Sita overnemen. Dit plan was helemaal klaar; de gemeente zou ook bijdragen, toen bleek dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Staphorst dat na de verkiezingen aantrad, toch wilde dat er een onderzoek zou komen naar een verplaatsing van de crossbaan naar een andere, betere plek.

Dit kwam voor de vereniging als een volslagen verrassing. Al jaren was er gezocht naar een alternatieve locatie, maar die werd nooit gevonden. Voor mei volgend jaar moet duidelijk zijn of de crossbaan op de huidige plek blijft of dat er verhuisd wordt. Gecrost wordt er de komende maanden in elk geval niet meer.

Meer over dit onderwerp:
Staphorst AMBC Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren