nieuws

Schoolvakantie, gemeentepolitiek op een laag pitje

Lege raadszaal, zeker 10 weken per jaar
Lege raadszaal, zeker 10 weken per jaar
De blaadjes vallen van de bomen, de kermis is in de stad en de raadsgriffie heeft geen agenda gestuurd voor de eerstvolgende commissievergadering. Dan moet het wel vakantie zijn. Een vrije maandagavond, wat zal ik eens doen. Een rondje hardlopen 's avonds in het donker. Dat lopen gaat niet zo hard, daarentegen heeft het hoofd de vaart er wel goed in. Schoolvakantie dus.
Met groeiende verbazing merk ik dat naast de scholen ook het openbaar bestuur, de rechtbanken en de overheidsdiensten een stapje terugdoen. Mij is volstrekt onduidelijk waarom. Gaan ze dan allemaal massaal zes keer per jaar op vakantie?

Klasje

De gemeente Enschede doet daar net als alle andere 24 gemeenten in Overijssel aan mee. Kunnen de 66% nieuwe politici even op adem komen; na twee maanden in het politieke klasje van de nestors, hebben ze wel een vakantie verdiend.
De meesten hebben naast de politiek nog een ander leven; de politiek is een hobby. Wel een belangrijke, maar het blijft hobby. Jarenlang was het onderwijs oververtegenwoordigd in de gemeenteraad dat een afspiegeling probeert te zijn van de samenleving. Aangevuld met hier en daar een ondernemer, meestal een mkb'er. De financieel specialist ontbrak, want die mocht niet van zijn bank of accountantskantoor: te hoog afbrandrisico. Had je op school vrij, dan had je ook vrij van de politiek.

Werkloze politici

Nog steeds probeert de raad van Enschede een afspiegeling van de Enschedese samenleving te zijn en is dat maar ten dele gelukt. Er zijn nog steeds de mkb'ers, een enkeling werkt voor een andere overheid of in opdracht daarvan en inmiddels is een belangrijk deel werkloos. In een stad met een werkloosheid van 18,5%. Dat is ook Enschede.
De docenten in de politiek zijn met een onderwijzer en een gymleraar nog maar op één hand te tellen. Maar nog steeds houdt de raad vast aan de schoolvakanties. Het zomer- en winterreces aangevuld, met herfst-, carnavals-, krokus- en meivakantie.

Jaar verloren

Hoeveel tijd blijft er jaarlijks netto over om de stad te besturen? 42 weken; de schoolvakanties kosten tien weken. In een raadsperiode is dat vier keer tien dus veertig weken; bijna een jaar minder van effectief besturen en actief politiek bedrijven. 25 procent. Een kwart. Waar wordt die tijd weggehaald, in aanmerking genomen dat het eerste en laatste jaar niet meetellen, vanwege de inwerkperiode en de opmaat naar de verkiezingen. Ten koste van het daadwerkelijk besturen van de stad dan.
Ik zie daar een mooie kans voor raadsleden om te laten zien wat ze kunnen. Voor de volle periode. 4 keer 52 weken. Nou ja, ietsje korter dan. Vanwege de kampeervakantie in Italië. Tijdens het zomerreces. Met een mooi resultaat bij de daaropvolgende verkiezingen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.