Provincie breidt schaderegeling uit voor gedupeerde bewoners kanaal Almelo-De Haandrik

De schaderegeling voor bewoners van kanaal Almelo-de Haandrik wordt uitgebreid. Dat maakte de provincie woensdagochtend bekend. Ook komt er waar nodig funderingsonderzoek, en subsidie voor funderingsverbetering. Gedeputeerde Bert Boerman zegt te willen werken aan 'duurzaam herstel'.

De eigenaren van ongeveer 400 huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik kampen sinds drie jaar met schade aan hun woningen, van scheuren in muren tot complete verzakking van huizen. De problemen begonnen kort na werkzaamheden aan het kanaal, waarmee het geschikt werd gemaakt voor grotere vrachtschepen.

“Als provinciebestuur zien we de onrust in het gebied", zegt Boerman. "Het gebrek aan toekomstperspectief klinkt door in alle gesprekken die we voeren. Samen met de uitkomsten van het verdiepende onderzoek (naar de oorzaak van de schade, red.) is dit voor ons aanleiding om de schaderegeling uit te breiden. (...) Hiermee werken we niet alleen letterlijk aan herstel van schade, maar ook aan herstel van rust voor bewoners na een onzekere tijd.”

'Gematigd positief'

Kant Nog Wal, de stichting die opkomt voor de gedupeerde bewoners, laat in een eerste reactie weten 'gematigd positief' te zijn. (zie kader onderaan dit artikel voor de volledige reactie van Kant Nog Wal).

Meer bewoners krijgen nu de wettelijke schadevergoeding, in plaats een subsidie uit de speciale schaderegeling. Die regeling is veel soberder, en leidde tot veel onvrede. De wettelijke schaderegeling gaat gelden voor huizen die staan op plekken waar betonnen damwanden zijn vervangen door stalen exemplaren. Het is niet bekend hoeveel huizen onder de nieuwe regeling zullen vallen. Daarnaast vult de provincie de schaderegeling aan door funderingsonderzoek uit te laten voeren en verbeteringen aan funderingen te subsidiëren.

'Rol groter dan gedacht'

Afgelopen maandag presenteerde kennisinstituut Deltares het verdiepende onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen van woning langs het kanaal. Daaruit blijkt dat daaraan verschillende oorzaken ten grondslag liggen, maar ook dat de werkzaamheden aan het kanaal hebben bijgedragen aan de problemen. "Die rol is groter dan tot nu toe gedacht", zei gedeputeerde Bert Boerman.

De veenlaag waarop een deel van de woningen is gebouwd, speelt een grote rol bij die verzakkingen, zo bleek uit het onderzoek. Dat veen klinkt in door verdroging; het krimpt, dus. En dat is het gevolg van een zakkend grondwaterpeil.

In hoeverre de werkzaamheden van de provincie daarvoor verantwoordelijk zijn- of aan hebben bijgedragen, daarover verschillen de meningen. Volgens Deltares - dat het onderzoek deed - is die invloed beperkt en speelt vooral klimaatverandering een rol.

Werkelijkheid in het midden

Volgens de adviseurs rond het onderzoek - die hun licht over het onderzoek mochten laten schijnen - was het werk aan het kanaal wél van doorslaggevende aard. De begeleidingscommissie van het onderzoek stelde dat de werkelijkheid waarschijnlijk 'ergens in het midden' ligt. Boerman sluit zich daarbij aan.

Voor het onderzoek werd van een twintigtal woningen heel minutieus onderzocht wat de schade veroorzaakt. Dat bleek per pand zó te verschillen, dat niet één oorzaak kon worden aangewezen. Wat de conclusies voor alle andere gedupeerden betekent, bleef maandag daarom nog in het ongewisse.

In totaal zijn er langs het kanaal ruim 400 huizen met schade, van scheuren in de muren, tot compleet verzakte woningen:

Het kennen van de oorzaak is van belang bij het herstellen van de schade. Het dichten van een scheur in de muur, of het egaliseren van een verzakte vloer, heeft immers weinig zin als het huis niet stabiel is.

Eerste schaderegeling

Overijssel had tot nu toe aan 250 gedupeerde bewoners een bedrag toegekend voor schadeherstel. In totaal voor bijna anderhalf miljoen euro. Een derde daarvan was daadwerkelijk een schadevergoeding, waarbij de provincie schuld erkende. De overige negen ton valt, of viel tot vandaag, onder een - minder gunstige - subsidieregeling, waarbij geld naar aannemers gaat die het herstelwerk uitvoeren.

Onder gedupeerden heerst grote onvrede over de toegekende schadebedragen, volgens velen is die te laag om de schade van te repareren.

Reactie Kant Nog Wal

"Op basis van wat we nu hebben kunnen lezen, zijn we gematigd positief; over zowel schulderkenning als de regeling. Die lezen wij zo dat alleen als klip en klaar is dat de provincie niét verantwoordelijk is voor de schade, een subsidie kan volstaan. Dat is ook in lijn met wat gedeputeerde Bert Boerman eerder tegen ons heeft gezegd. Maar we moeten zien wat de uitwerking wordt, en die laat nog lange tijd op zich wachten", zegt Peter Blok van Stichting Kant Nog Wal in een eerste reactie.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: