Nieuws

Twente krijgt extra miljoenen voor aanpak droogte én wateroverlast

Door heftige piekbuien hebben sommige wijken in Twente vaak te maken met natte voeten, zoals hier in Oldenzaal in 2018
Door heftige piekbuien hebben sommige wijken in Twente vaak te maken met natte voeten, zoals hier in Oldenzaal in 2018 © RTV Oost
Het Rijk trekt 3,5 miljoen euro uit voor projecten in Twente om droogte en wateroverlast aan te pakken. Twente is een van de eerste regio's die extra geld krijgt uit de Impulsregeling Klimaatadaptie. Dat is een plan om waterlast, verdroging, overstromingen en gevolgen van hitte aan te pakken voor 2050.
Het geld is toegekend aan het Twents Netwerk, een samenwering van de 14 Twentse gemeente en het Waterschap Vechtstromen. Voorzitter Hans van Agteren reageert enthousiast: "Met deze subsidie kunnen we Twente waterbestendiger en groener maken. Zo passen we onze omgeving aan op het veranderende klimaat en blijft Twente een fijne plek om te wonen, leven en werken. Nu en in de toekomst!"
"Richting 2050 kunnen we constateren dat als we geen maatregelen nemen, er ontzettende schade gaat ontstaan aan gebouwen, aan infrastructuur en openbare ruimte. Er is berekend dat het gaat om 170 miljard aan schade als we geen maatregelen nemen."

Riolen en wadi's

Het geld wordt geïnvesteerd in de aanleg van regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s. Van Agteren: "Door hierin te investeren, verkleinen we de kans op wateroverlast in Twentse steden en dorpen. Ook zorgen we dat we water beter vasthouden, waardoor we de gevolgen van droogte tegengaan. Het gaat om maatregelen in onder anderen Borne, Dinkelland, Nijverdal, Losser en Tubbergen." Droogte is een terugkerend probleem in Twente.
Maar de mogelijke problemen zijn divers. Ook extreme regenval kan voor grote problemen zorgen en daarvoor moeten ook maatregelen worden genomen. "Ziekenhuizen moeten bereikbaar blijven, tunnels moeten verkeer kunnen blijven verwerken, treinverkeer en spoorlijnen moeten beschikbaar blijven. Als je kijkt naar de behoefte van Nederland om 1 miljoen woningen te bouwen, zullen we ook rondom ruimtelijke ordening aan de bak moeten. Zodat we bewust gaan bouwen, op plekken waar het niet kan leiden tot wateroverlast en schade."
Het is goed dat de problematiek steeds duidelijker op de agenda staat van iedereen, maar dat moet ook wel zo blijven aldus Van Agteren. "Ik hoop dat de nieuwe regering dit thema goed en hoog op de agenda gaat zetten, het is noodzakelijk dat we samen die aanpak realiseren."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.