Over Afghanendebat zal nog lang na worden gepraat in Bornse politiek

"We zijn wel op een heel bijzondere manier bezig hier in Borne." Het waren rake woorden van burgemeester Jan Pierik van Borne, gisteravond. Het was aan zijn gezicht af te lezen dat ook hij zich verbaasde over de gang van zaken in de gemeenteraad. Die liet zich het best omschrijven als chaotisch. Daar zal nog wel even over worden nagepraat.

Het CDA in Borne stuurde voorafgaand aan de raadsvergadering een amendement de wereld in. Een aanvulling op het voorstel van het college. In dat collegevoorstel stond dat het gebouw Maria Mediatrix in Azelo weer gebruikt zou gaan worden voor de opvang van vluchtelingen. Het amendement van het CDA kwam er op neer dat de partij wel in wilde stemmen met het voorstel van het gemeentebestuur, maar dan onder een aantal strikte voorwaarden.

Het voormalige azc in Azelo, Maria Mediatrix (Foto: RTV Oost)
Het voormalige azc in Azelo, Maria Mediatrix (Foto: RTV Oost)

Compleet van de agenda

Het was dan ook niet gek dat de verwarring compleet was toen het CDA gisteravond vlak voor het inhoudelijke debat ineens namens de coalitie meldde dat het voorstel compleet van de agenda gehaald moest worden. Dat was ongetwijfeld te danken aan de toon waarop een aantal omwonenden van het gebouw in Azelo zijn ongenoegen liet blijken over de handelswijze van het college van Borne.

Omwonenden kregen gisteravond de kans in te spreken en grepen die kans met beide handen aan. Het leverde een aantal emotionele betogen op.

Chaos in raadszaal

Wat toen volgde, wordt niet vaak vertoond in een raadszaal. De burgemeester wilde het voorstel van de coalitie in stemming brengen. Dat leidde niet alleen tot beroering bij de oppositie, maar ook bij een aantal leden van coalitiepartij GB'90. Want die hadden er kennelijk geen rekening mee gehouden dat het voorstel van het CDA direct in stemming gebracht zou worden.

Bij zo'n stemming mogen raadsleden alleen een stemverklaring afleggen. Een debat was dus geen optie meer, terwijl partijen dat wel wilden. Het leidde tot meerdere schorsingsverzoeken en schorsingen. VVD-voorman Graafhuis was witheet door de 'move' van het CDA. Laffe politiek, zo vatte hij de stap van de coalitie onder aanvoering van het CDA samen. "U vermoordt de democratie", richtte hij zich tot CDA-fractievoorzitter Oude Lansink. Graafhuis verweet de coalitie dat die het debat uit de weg ging en beschuldigde de partijen, en met name het CDA, van 'machtspolitiek.'

Toch weer op de agenda

Geen lichtzinnige woorden, maar tot ieders verbazing kondigde Graafhuis vervolgens zelf zijn vertrek aan toen bleek dat de coalitie het collegevoorstel toch op de agenda liet staan. Op het moment dat er gedebatteerd kon worden, stapte Graafhuis op. Natuurlijk was toen al lang bekend wat de uitkomst van het debat zou zijn. Maar toch, er kon in ieder geval weer inhoudelijk over het onderwerp gepraat worden. Het voorbeeld van Graafhuis werd gevolgd door zijn twee partijgenoten en nog twee andere raadsleden, die ook naar huis gingen.

Burgemeester Pierik keek het nog net niet hoofdschuddend aan. "We zijn wel op een heel bijzondere manier bezig hier in Borne", verzuchtte hij. Om er aan toe te voegen: "Dit verdient niet de schoonheidsprijs".

Inhoudelijk debat

De raad probeerde daarna nog het debat te voeren over de vraag wat te doen met de opvang van vluchtelingen uit Afghanistan en hoe je daar toch een vorm aan kan geven in Borne. Het is de vraag hoeveel mensen daar nog serieus naar geluisterd hebben. Overeind bleef het beeld van een gemeenteraad die compleet aan de vergadering begon, maar door allerlei onderlinge ergernissen en gekrakeel, onderweg een aantal raadsleden verloor.

Burgemeester Pierik gaf dan ook niet meer dan terecht aan dat intern nog wel zal worden gesproken over de vergadering van gisteravond. Hij omschreef het afwijzen van het collegevoorstel als een 'route die hoort bij de lokale democratie'. Maar dat ook geconstateerd moest worden dat 'het niet zo goed gelukt was die route op een ordentelijke manier af te leggen'.

Het debat in de gemeenteraad van Borne was gisteren zelfs bijna nog niet doorgegaan. Toen de inspraakronde tijdens het Politiek Beraad begon, was het voor buitenstaanders niet mogelijk om dit online te volgen. Uiteindelijk kregen de technische mensen binnen de gemeente Borne nog een kwartier de tijd om de verbinding in orde te maken. De burgemeester wilde namelijk geen pers en publiek op de tribune tijdens het inhoudelijke debat vanwege coronaregels. Bij het Politiek Beraad maakte hij een uitzondering omdat inwoners van Borne wel de kans moesten krijgen om in te spreken in het gemeentehuis. Tijdens het inhoudelijke debat moest iedereen van pers- en publieke tribune vertrekken. Voorwaarde was wel dat het debat dan online te volgen zou zijn. Dat leek lange tijd niet te lukken, maar uiteindelijk kon toch iedereen zien hoe de raad gisteren besloot dat er geen Afghanen opgevangen worden in Azelo.

Hoe nu verder?

De omwonenden van het voormalige azc in Azelo vielen gisteravond ook van de ene emotie in de andere. Naast verbazing over het verloop van de avond zal blijdschap overheersen. Is nu de komst van Afghanen naar Azelo dan afgewend? Zeker niet. Wie naar de woorden van de burgemeester aan het eind van de raadsvergadering luisterde, weet ook dat er nog een kans is dat het Rijk nu het heft in eigen hand neemt. Dat betekent dat het voormalige jongensinternaat in Azelo alsnog door het rijk aangewezen kan worden als plek waar vluchtelingen opgevangen moeten worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
BORNE REGIO HENGELO AZELO
Deel dit artikel: