"Jongeren hebben weinig met de kerk, maar wel met zingeving"

Jongvolwassenen zien kerken als plekken waar ze iets ervaren van zingeving. Kerken zijn om die reden belangrijke gebouwen. Werden ze in de protestantse kerk vroeger vooral beschouwd als ballast wat je beter af kunt stoten, nu kunnen kerken een belangrijke rol spelen voor mensen die van betekenis willen zijn in de samenleving. "Vooral de combinatie kerk-zijn, het gebouw wat midden in het dorp staat en de maatschappelijke impact ervan, is enorm."

Dat zegt Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de PKN. Voor zijn MBA-studie aan Nyenrode deed hij onderzoek naar zingeving onder jongvolwassenen. Deze groep van pakweg tussen de 25 en de veertig jaar heeft weinig met kerk, maar wel met zingeving. Ze willen van betekenis zijn voor een ander en ergens bij horen.

Maar ze weten de weg naar de kerk niet meer te vinden, omdat die niet aansluit bij hoe zij in het leven staan. De kerk anno nu matcht niet goed met de behoefte van jongvolwassenen en met hun sociale omgeving. Zestig procent van de jongeren onder de veertig verlaat actief de kerk. Onder hen veel jonge gezinnen.

Elementen van zingeving

Traditioneel gezien gaat het bij zingeving om een grootse ervaring, iets dat uitstijgt boven het alledaagse. Maar vandaag de dag vinden mensen ook zingeving in de gewone dingen. Een doel hebben geeft richting aan je leven, ook korte-termijn doelen geven zin. Bij een groep horen, je leven op de rit hebben en het gevoel hebben dat je iets bijdraagt aan de samenleving zijn ook wezenlijke elementen van zingeving.

Zingevingsvragen hebben een bedding nodig waar ze in kunnen gedijen. De kerken bieden die
Jurjen de Groot, directeur dienstennorganisatie PKN

Muziek en rituelen

Dat alles vraagt volgens De Groot om een sociale infrastructuur. "Zeg maar een bedding, waarin dat alles past, waar de zingevingsvragen in kunnen gedijen." En de kerken hebben dat als vanouds. Mensen ontmoeten, deelnemen aan sociale verbanden, het liefst informeel, zijn belangrijk. "Maar ook rituelen, zoals samen zingen."

Ook sacrale gebouwen en de rituelen die daar uitgevoerd worden noemen jongeren van belang als het gaat om zingeving. "Maar dan moeten ze wel hun eigen rituelen kunnen vorm geven, en hun eigen muziek maken". Muziek geeft een stem aan wat je moeilijk kunt verwoorden. Daarmee is het bij uitstek een vorm die de jongerencultuur verbindt met zingeving en religie.

De kerk midden in het dorp

De Groot wijst op het succes dat grote kerken als het Mozaïek hebben bij de jongere generaties. "Daar komen al die elementen die horen bij zingeving samen: muziek maken, maatschappelijk betrokken zijn, ergens bij horen."

Hij roept kerkenraden op om goed na te denken over het belang van het kerkgebouw. "Vooral de combinatie kerk-zijn, het gebouw wat midden in het dorp staat en de maatschappelijke impact ervan, is enorm."

Zondag 3 oktober in Hoogtij.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
KERK HIERNUMAALS
Deel dit artikel: