Satudarah-oprichter geeft inkijkje in bikerwereld: 'Je kreeg een spijkerharde opleiding'

Zichtbaar balend zit hij in deze weken in het verdachtenbankje, de 56-jarige MiMa uit Enschede. Samen met medebestuursleden van motorclub Satudarah staat hij terecht voor het vormen van een criminele organisatie. "Het frustreert me dat ik hier moet zitten voor deze shit." RTV Oost tekent zijn kant van het verhaal op.

Satudarah MC werd in 1990 opgericht door negen voornamelijk Molukse vrienden, waaronder MiMa. Zelf heeft hij geen Molukse roots, maar kende veel jongens uit de Molukse wijk in Moordrecht. Ook kreeg hij een Moluks vriendinnetje, waar hij later mee trouwde.

Eerst noemden MiMa en z'n makkers de club MC Moordrecht, later omgedoopt naar Satudarah. Dat betekent in het Indonesisch 'één bloed'. Met deze naam verwijzen ze naar de geschiedenis, op zoek naar erkenning voor de Molukse gemeenschap.

"We waren een een multi-culti- club", zegt MiMa. "Ons logo bestond dan ook uit een witte en zwarte kop. Het rood er tussenin staat voor het motorrijders-bloed. De club zit in mijn bloed."

Malessy

MiMa is de eerste zeven jaar penningmeester. De club is dan nog klein en bestaat uit 38 mensen. In 1997 wordt hij geroyeerd. In clubtermen heet dat bad standing, oftewel BS. Hij werd ervan verdacht dat hij 13.000 gulden uit de kas had gehaald. "Maar het was een valse BS", zegt MiMa. "Later bleek ook dat ik helemaal niets had gestolen. Daarom hebben ze me in 2010 weer teruggevraagd bij de club, op voordracht van een stervend erelid." Dan krijgt MiMa als een van de negen oprichters de eretitel Malessy.

De club zit in mijn bloed
Malessy MiMa

In de tussentijd woont MiMa op verschillende plekken, waaronder in Brazilië. "Daar kwam mijn ex vandaan." Ook zat hij verschillende keren vast, voor mishandeling en op verdenking van betrokkenheid bij een 'moord-bij-vergissing' in Beckum. "Sindsdien zit justitie op mijn huid. Ze willen me zien hangen. Ze hebben zelfs gezegd dat ik een officier van justitie wilde vermoorden. Maar ik kende die hele man niet eens."

Onno Kuut

Ook trok MiMa in de tussenliggende jaren veel op met Onno Kuut, een Enschedeër die in 2009 werd vermoord. "Onno was als een broertje voor me." Kuut behoorde tot de zogenoemde 'tattookillers', een groep vermeende huurmoordenaars. Die groep wordt er van verdacht hun eigen lid Onno te hebben omgebracht. Maar ook MiMa behoort nog altijd tot de verdachten. Volgens het OM had hij een motief, omdat Kuut van hem zou hebben gestolen.

Rechtbankje

Toen MiMa een jaar later, in 2010, werd gevraagd om terug te keren bij Satudarah, was de club enorm gegroeid. "Ik kende vrijwel niemand. Soms gaf ik op een feest wel honderd mensen een hand, maar ik kende er niet één." Hij zegt direct veranderingen te hebben doorgedrukt. "Ik was zelf uit de club gezet met een valse BS. Dat mocht niet nog eens gebeuren." Daarom richtte hij een zogenoemd 'rechtbankje' op.

Als in het vervolg mensen uit de club werden gezet en die waren het er zelf niet mee eens, dan konden ze 'een rechtbankje' aanvragen. "In de rechtbank zaten dan drie clubleden. Die mochten geen band hebben met degene die een oordeel had aangevraagd, om objectief te blijven."

MiMa stelde de regel naar eigen zeggen ook in, om te voorkomen dat de verschillende chapters te gemakkelijk over zouden gaan tot een bad standing. "Want als je uit de club wordt gezet, moet je een boete betalen. En als een clublid veel geld heeft, wordt het misschien te makkelijk gemaakt om te zeggen van 'hey, we gooien Klaasje er uit', snap je?"

De boete vloeit tot dan toe naar de kas van de chapters. "Maar ook dat wilde ik anders. In het vervolg zouden BS-gelden naar de hoofdkas gaan. Eveneens om te voorkomen dat chapters zich met BS-en gingen verrijken."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

In 1990 werd Satudarah opgericht door MiMa en 8 vrienden (Foto: RTV Oost)
In 1990 werd Satudarah opgericht door MiMa en 8 vrienden (Foto: RTV Oost)

Bikerwar

Toch gaat het kort na de terugkeer van MiMa mis. Justitie richt haar vizier meer en meer op de club. Volgens Mima heeft dat twee oorzaken. Er dreigde zogenaamd een 'Bikerwar' en werd er samenwerking gezocht met andere groepen.

Zo was er een zogenoemde 'Raad van Acht'. "Daarin zaten de acht grootste motorclubs van Nederland. Er waren onderling wel 'ns akkefietjes en die werden daar dan uitgesproken. Ook wilden we voorkomen dat er te veel motorclubs kwamen. Want voor je het weet maken die trammelant voor iedereen."

Satudarah stuurde altijd twee afgevaardigden naar de 'Raad van Acht'. "Ik heb er zelf ook vaak bij gezeten." Maar in 2011 ontstaat er tweespalt. "We hadden een ontmoeting gehad met de Bandidos. Die stonden niet op goede voet met de Hells Angels, toen de grootste club van Nederland. Ze verboden ons om met de Bandidos te praten, maar daar wilden we niets van weten. Wij praten met wie we willen."

Daarna werd Satudarah uit de Raad van Acht gezet. "Justitie heeft vervolgens iedereen doen geloven dat er een Bikerwar ophanden was, maar dat was niet zo. Het hele verhaal werd nogal opgeblazen."

One Blood

Maar sindsdien was er vrijwel geen enkele ongestoorde vergadering of festiviteit. "Altijd was er weer een inval van de politie." Ook werden geregeld clubleden opgepakt, die in verband werden gebracht met criminaliteit. Maar volgens MiMa en zijn medebestuursleden waren dat vooral leden van later toegetreden clubs.

"De oorspronkelijke club heet Satudarah Maluku. Daar kwamen twee groepen bij, 'Trailer Trash Travellers' en de groep 'Holland' onder leiding van Henk Kuipers." Volgens de bestuursleden van Satudarah die nu terechtstaan, werden bij die groepen de meeste misstanden geconstateerd. "Dat zie je ook in de film 'One Blood' die over Satudarah werd gemaakt. Daarin zie je dat een aantal mensen over de schreef gaat. Maar die mensen behoorden bijna telkens tot leden van Trailer Trash of Kuipers."

Je zou kunnen zeggen, dat de oorspronkelijke Satudarah-top zichzelf in de vingers heeft gesneden door de samenwerking met die twee clubs aan te gaan. "De TT'ers [Trailer Trash Travellers, red.] waren van een compleet andere orde. Ze hadden een hele andere bestuurscultuur, die bleek achteraf niet met ons te verenigen. We waren ook niet welkom als hun chapters een vergadering hadden."

Die anonieme getuigen zijn randdebielen
Malessy MiMa

Caloh Wagoh

Volgens MiMa wilden ze alleen de lusten, niet de lasten. "Ze konden ook heel snel full member worden binnen die chapters. Waar je bij Maluku minimaal 18 maanden in 'opleiding' bent, kon je daar al na 3 maanden volwaardig lid zijn."

Volgens de Satudarah-bestuurders zijn een aantal van de TT 'ers later lid geworden van Caloh Wagoh. "Zulke heldere lichten dus. Want die club heeft iedereen wel van gehoord, toch?" Caloh Wagoh is de laatste jaren geregeld in het nieuws, omdat verschillende leden een soort moordcommando zou hebben gevormd voor het vermeende Mocro-Maffia-kopstuk Ridouan Taghi.

Hardcore opleiding

Binnen Satudarah Maluku werd je als aspirant-lid zeker anderhalf jaar onderworpen aan een scholing. "Je kreeg een spijkerharde hardcore opleiding. Niet uit de boeken, maar door mondelinge overdracht. Het ging onder meer over de Molukse geschiedenis. De jongens gingen terug tot het jaar 1500."

Ook werd er 'onderwezen' over de oprichters. "De namen van de 'negen veertjes' werden gevraagd, het oprichtingsjaar, waar de club voor stond, etcetera." De testen werden afgelegd voor een heuse examencommissie. "Je diende je te houden aan de regels. Want elke vorm van disrespect richting je brothers, kon leiden tot een bad standing."

Groei

In de loop der jaren raakte het hoofdbestuur van 'Satu' het zicht kwijt op de leden. De club werd naar eigen zeggen 'gewoon' te groot. "Op het hoogtepunt hadden we in Nederland 1200 tot 1500 leden, in veertig chapters. Dan ken je lang niet iedereen meer. Maar we hadden de hoop dat er binnen de chapters genoeg kennis was hoe dingen geregeld dienden te worden. Maar toch ging het af en toe mis."

Daarmee wordt onder meer gedoeld op een aantal verkeerd uitgevoerde bad standings. Zo werd geroyeerde leden niet alleen een vooraf afgesproken boeten van 5000 euro opgelegd, maar werden ook meer dan eens hun motoren of auto's afgepakt. "Dat is absoluut niet volgens de regels", zegt MiMa. "Als ik daar vanaf had geweten, had ik er actie op ondernomen."

Geroyeerde leden zouden zelfs verplicht worden om hun tatoeages met clublogo's te verwijderen. Door getuigen wordt het de 'kaasschaafmethode' genoemd, omdat ze er met een kaasschaaf vanaf zouden worden gehaald. "Dat zijn indianenverhalen", zegt Mima.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Satudarah had ook een clubhuis in Enschede (Foto: RTV Oost)
Satudarah had ook een clubhuis in Enschede (Foto: RTV Oost)

Bad standings

De bad standings die het bestuur wordt aangewreven door justitie, zegt de leden vaak niets. "Ik ken die man niet eens", is een veel gehoorde reactie in de rechtszaal als de aantijgingen worden voorgehouden. "Die BS'en zijn geen verdienmodel. Het is juist vervelend dat we een broeder kwijt raken", zegt MiMa. Hij is zelf ook wel eens bij een BS aanwezig geweest. "Die man had veel gelogen. Maar omdat hij geen cent had, is hij de club uitgezet zonder boete."

We worden in een donkere hoek gezet
Malessy MiMa

Volgens Malessy MiMa waren de boetes bij bad standings met name bedoeld "om mensen in het gareel te houden. Een soort stok achter de deur, zodat iedereen zich netjes aan de clubregels zou houden." Hij zegt dat het niet de verantwoordelijkheid van het bestuur was dat er af en toe verkeerde bad standings werden uitgevoerd. "Dat gaat te kort door de bocht, door te zeggen 'jij bent oprichter en dus verantwoordelijk'. We worden gewoon in een donkere hoek gezet."

Spookchapters

MiMa wilde naar eigen zeggen niets liever dan een 'zuivere club'. Vandaar ook dat gebroken werd met Trailer Trash en de groep 'Holland' van Henk Kuipers. "Met name Kuipers richtte allerlei 'spookchapters' op", zegt MiMa. "Het leek alsof hij dan chapters had met minimaal twaalf personen, maar uiteindelijk bleken het er maar twee mannen. De rest bestond uit figuranten."

MiMa zegt dat te hebben ontdekt bij onaangekondigde bezoekjes. "Ik hou niet van die grappen." Kuipers zou dat hebben gedaan, om meer invloed te krijgen aan de bestuurstafel. "Hij wilde alleen zijn eigen positie verheerlijken. Nou, dan heb je aan mij een tegenpool."

Henk Kuipers verliet Satudarah en sloot zich aan bij No Surrender. "Die man is gewoon een slang", aldus Mima. "Ik had hem graag eerder 'teruggesneden', maar hij wist er zich tegenover het bestuur altijd uit te lullen. Achteraf konden mijn mede-bestuursleden zichzelf wel voor de kop slaan." Met 'terugsnijden' doelt MiMa op het degraderen van bestuursleden. Zodra die in overtreding waren gegaan, konden ze een treetje lager worden gezet.

Wereldwijde expansie

Zoals gezegd raakte de Satudarah-top het zicht kwijt op de leden. "We werden simpelweg te groot." Maar de club groeide niet alleen in Nederland. "We waren bezig met een wereldwijde expansie. Daar lag onze focus." De club kreeg chapters in tientallen landen. Ook in Azië, Afrika en Zuid-Amerika werden afdelingen opgericht.

"In Brazilie heb ik meegeholpen bij het maken van een clubhuis", zegt MiMa. "Ik woonde daar weer even en deed veel aan vechtsport in een school bij de favela's (achterstandswijken). Die jongens wilden ook wel een chapter van Satudarah opzetten, maar hadden geen geld. Ik heb toen tweeduizend euro uit de clubkas gekregen en heb daarmee airco's, tafels, stoelen en een koelkast aangeschaft voor een clubhuis achter de sportschool. Ook hebben we de boel geschilderd."

Schoenendoos

Die clubkas, daar moet je volgens het hoofdbestuur overigens weinig van voorstellen. "Het was een schoenendoos waar af en toe geld in- en uitging." Zo kwamen er tienduizenden euro's aan contributie binnen. "Maar het ging er net zo hard weer uit, als dat het er in kwam. We hielden niet echt bij hoeveel geld dat was. Alles ging op goed vertrouwen."

De mannen die clubkas beheerden hadden daar ook geen opleiding gehad. Zo was de 'National Treasurer', zoals de penningmeester wordt genoemd, eigenlijk automonteur. "Boekhouders en banken wilden geen zaken met ons doen, door de slechte naam die justitie ons gegeven heeft. Dus hebben we het op onze manier gedaan, zo goed en kwaad als het ging."

Niet alleen banken en boekhouders stopten met zakendoen met Satudarah-leden. Ook verzekeraars gingen liever niet meer met hen in zee en werden verschillende leden, maar ook hun familie, ontslagen. "Alleen omdat er banden met Satudarah waren en het OM haar mitrailleur op ons had gericht. Dan was de recherche opeens weer naar een werkgever gegaan, met de boodschap: 'weet je eigenlijk wel waar hij lid van is?' Nou, dan ging de werkgever navraag doen en volgde ontslag."

Anonieme getuigen

Het lijkt er op dat het OM een hele berg aan overtredingen van afzonderlijke Satudarah-leden heeft samengebundeld, en het hoofdbestuur van de motorclub daar op aanspreekt. Justitie baseert zich daarnaast op verklaringen van anoniem bedreigde getuigen. Die hebben hun verhaal gedaan over de club bij een speciale officier van justitie. Ze hebben een boekje opengedaan over drugs- en wapenhandel uit naam van de club.

"Maar die getuigen, dat zijn gewoon haters", zegt MiMa. "Dat zijn randdebielen die uit hun nek kletsen. Blijkbaar hebben ze op de een of andere manier nog een appeltje met iemand binnen de club te schillen of zo. Maar dan moet je niet ons allemaal pakken." MiMa zou ze graag willen bevragen in de rechtbank. Maar dat verzoek is afgewezen.

Volgende week dinsdag vertelt het Openbaar Ministerie hoe zij tegen de zaak aankijkt en waarom de Satudarah-top een criminele organisatie zou hebben gevormd. Volgens MiMa is het bij voorbaat al onzin. "Wij een criminele organisatie? Nee, maar wel een organisatie waar helaas ook criminelen in zitten."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
SATUDARAH ENSCHEDE DRUGS
Deel dit artikel: