Nieuws

Almelo dwarsboomt plan voor westelijke randweg om Zenderen

Zenderen in actie tegen verkeersoverlast
Zenderen in actie tegen verkeersoverlast © News United / Jack Huygens
Stichting Zenderen Filevrij doet een dringend beroep op de gemeenteraad van Almelo om de aanleg van een westelijke randweg langs Zenderen niet te torpederen. Almelo staat op het punt om te kiezen voor een eigen variant, een verbindingsweg tussen de Albergerweg in Zenderen en Elhorst-Vloedbelt.
Almelo gaat daarmee voorbij aan het voorkeurstracé van Gedeputeerde Staten van Overijssel, een nieuwe verbindingsweg waarmee Noord-Oost Twente een goede ontsluiting krijgt op de snelwegen A1 en A35. Voordeel van deze verbinding is dat de huidige N743 tussen Almelo -Zenderen-Borne-Hengelo wordt ontlast en het doorgaande verkeer uit de bebouwde kom van Zenderen wordt weggehaald.

Verkeer raast dwars door het dorp

Zenderen heeft al tientallen jaren veel overlast van doorgaand verkeer, dat via de N743 vanuit Almelo en Hengelo dwars door het dorp raast. Daar komt ook nog het verkeer via de N744 vanuit Noord Oost Twente bij, dat via Zenderen aansluiting zoekt op de A1 en de A35. Sinds 2012 ligt er een oplossing op tafel, het Voorkeurstracé Bundeling A1 - A35, dat niet alleen voorziet in een snelle verbinding tussen de A35 bij Almelo en de A1 bij Hengelo, maar ook Zenderen tegemoetkomt met de aanleg van een randweg die het verkeer uit het dorp moet houden.
Dit plan wordt gesteund door de provincie Overijssel, de gemeente Borne en de dorpsraad van Zenderen.

Vloedbeltverbinding

Almelo slaat een andere weg in, omdat burgemeester en wethouders het niet nodig vinden dat het voorkeurstracé deels over grondgebied van Almelo wordt aangelegd. Het Almelose college opteert voor een verkorte variant van de Vloedbeltverbinding. Van de Albergerweg naar Elshorst-Vloedbelt, waarbij via de Bornerbroeksestraat en het knooppunt Azelo het verkeer richting A1 en A35 kan worden afgewikkeld. Nadeel hiervan is dat sluipverkeer vanuit Hertme, Weerselo, Borne en Almelo zich nog steeds door Zenderen zal blijven wringen, zo is de vrees van het dorp.
De Stichting Zenderen Filevrij verzoekt Almelo bij te dragen aan de oplossing van een regionaal probleem, en verder te kijken dan de eigen lokale belangen. De stichting doet per bief een beroep op de Almelose gemeenteraad om het collegevoorstel voor de Vloedbeltverbinding te verwerpen en te kiezen voor de provinciale voorkeursvariant.
De gemeenteraad komt dinsdagavond bijeen om hierover een besluit te nemen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.