Bond Heemschut wil MTS gebouw in Hengelo laten aanwijzen tot gemeentelijk monument

De Bond Heemschut-Overijssel en de Stichting Cuypersgenootschap hebben de gemeente Hengelo verzocht om het MTS gebouw aan het Industrieplein als gemeentelijk monument aan te wijzen. Daarmee willen zij voorkomen dat het pand wordt gesloopt. Â

Volgens beide organisaties is de voormalige Hofstede MTS een waardevol voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Hengelo dankt zijn identiteit aan twee belangrijke thema’s: het industrieel erfgoed en de bebouwing uit de wederopbouwtijd. Door de ligging aan het Industrieplein vormt het pand een goede overgang naar het industriële erfgoed in het 'Hart van Zuid'. 

Schoolvoorbeeld uit wederopbouwtijd

Beide erfgoedbeschermers hebben zich verdiept in het voorgenomen sloopplan. Hun conclusie is dat de monumentale waarden van de school bijzonder groot zijn vanwege de architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. De functionalistische architectuur is een schoolvoorbeeld uit de wederopbouwtijd.

Dit komt tot uitdrukking in een aantal essentiële kenmerken:
- De beeldbepalende ligging aan het Industrieplein.
- De vormgeving en samenhang van de verschillende gebouwdelen binnen het totale gebouw.
- De fraaie en voor de wederopbouwarchitectuur kenmerkende structuur, materiaalgebruik en detaillering van het gebouw en zijn onderdelen.
- De meeste beeldbepalende delen zijn goed behouden.
- De zeldzaamheid van dit gebouw als stijlicoon van de eerste periode van de wederopbouw.
- De in het gebouw opgenomen kunstwerken van de kunstenaar Ben Hendriks, die eveneens kenmerkend zijn voor de wederopbouwtijd.

Kansen voor hergebruik
Door sloop zal niet alleen een wezenlijk deel van de waardevolle school verdwijnen, maar zal ook de pleinwand ernstig worden aangetast. Gelet op de markante ligging aan het Industrieplein zijn er volgens Heemschut kansen voor hergebruik. Temeer omdat met behoud van de waardevolle onderdelen een etalage en/of terras aan het Industrieplein mogelijk is.

Ook de mogelijkheid om de bestaande vulwanden te verwijderen en nieuwe te plaatsen, maakt herbestemming voor nieuwe gebruikers aantrekkelijk, zo legt Heemschut de gemeenteraad van Hengelo voor.

Meer over dit onderwerp:
school Hengelo Bond Heemschut Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren