Christelijk Gereformeerde kerk Zwolle laat vrouwen toe tot het ambt

Vrouwen worden bij de Christelijk Gereformeerde kerk in Zwolle toegelaten tot het ambt van diaken, ouderling en predikant. De kerk loopt daarmee vooruit op een mogelijke beslissing van de generale synode hierover. Deze komt begin 2022 bijeen.

De kwestie over de vrouw in het ambt sleept zich al jaren voort. De Zwolse kerk, die als vooruitstrevend geldt binnen het kerkverband van de CGK, wil dat vrouwen een volwaardige plek krijgen in het kerkelijk leven. Feitelijk draaien vrouwen al twintig jaar volwaardig mee in het Zwolse kerkelijk leven maar omdat kerkelijke regels dat niet toelaten, werd het nooit geformaliseerd.

Einde aan kerkelijke spagaat

Zwolle wil met haar besluit een einde maken aan die kerkelijke spagaat en vraagt de generale synode om ruimte te maken voor vrouwelijke ambtsdragers. Het onderwerp staat bij de volgende generale synodevergadering op de agenda.

Met het besluit om vrouwen toe te laten tot het ambt gaat volgens de kerkenraad een lang gekoesterde wens in vervulling. "Hier is jarenlang nadenken, overwegen en kerkelijk geduld aan vooraf gegaan", aldus een persbericht. De kerk geeft geen verdere toelichting op het bericht.

Homo's aan het Avondmaal

De positie van de vrouw in de kerk is niet het enige waar de kerk in Zwolle van mening over verschilt met de landelijke kerkvergadering. Zo mogen in Zwolle homo's deelnemen aan het Avondmaal, mits er sprake is van een duurzame relatie en de partners elkaar trouw zijn.

Ook dit punt komt mogelijk weer opnieuw aan de orde bij de volgende synode. Wegens corona werd deze landelijke vergadering steeds uitgesteld. Vooral deze laatste kwestie zorgt voor veel spanning binnen de landelijke CGK. Als Zwolle met ruim vierduizend leden uit het kerkverband gestoten zou worden, zou dat een gevoelig verlies zijn voor de landelijke kerk.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
KERK ZWOLLE HIERNUMAALS
Deel dit artikel: