Nieuws

Het turbulente verleden van de zorginstelling van 'kerstmoordenaar' Wim V.

De Almelose Chantal de Vries werd kerstnacht 2019 door Wim V. met messteken om het leven gebracht.
De Almelose Chantal de Vries werd kerstnacht 2019 door Wim V. met messteken om het leven gebracht. © Familie De Vries
Na de 'kerstmoord' op Chantal de Vries en de twijfels die er waren over de begeleiding van haar moordenaar, psychiatrisch patiënt Wim V., stelde de Inspectie Gezondheidszorg een onderzoek in. Maar nu het rapport er ligt, wordt daarin met geen woord gerept over het spraakmakende misdrijf. Maar wat onderzocht de Inspectie dan eigenlijk wél? En hoe zit het met het turbulente verleden van deze zorginstelling, waarbij sprake was van een omstreden relatie en een hennepkwekerij?
Nadat het Openbaar Ministerie in een bestuurlijke rapportage grote vraagtekens plaatste bij de zorginstelling waar Wim V. was ondergebracht, was dat voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) reden om nader onderzoek te doen.
Zoals eerder vanochtend gemeld koos de Inspectie er echter tot ontsteltenis van de ouders van slachtoffer Chantal de Vries voor om niet dieper in te gaan op de moordzaak, maar te kijken naar de zorginstelling in z'n algemeen.

Bezoek aan Zorgstal

Vertegenwoordigers van Inspectie en GGD hebben op 13 april een - overigens vooraf aangekondigd - bezoek gebracht aan De Zorgstal.
Omdat De Zorgstal is gehuisvest in het buitengebied van Radewijk, bij Hardenberg, trok de Inspectie in dit onderzoek samen op met de GGD IJsselland.
Deze commerciële zorgaanbieder De Zorgstal had enkele maanden voor de 'kerstmoord' Menz.nu overgenomen, de instelling waar Wim V. op dat moment onder behandeling stond.

Conclusies rapport

In het rapport komen de onderzoekers tot de conclusie dat ten tijde van hun bezoek "de kwaliteit en veiligheid onvoldoende is gewaarborgd". Waarbij ze aantekenen dat De Zorgstal bij een eerder onderzoek door de IGJ in 2015 en 2016 ook al eens beterschap had beloofd.
Voornaamste kritiekpunt in het nieuwste onderzoek van de afgelopen zomer is dat De Zorgstal de veiligheid rond medicatieverstrekking niet op orde had. Terwijl veel calamiteiten in de zorg juist worden veroorzaakt door onzorgvuldige medicatieverstrekking.
Tijdens het onderzoek stuitten de inspecteurs onder meer op zelfgemaakte toedienlijsten, die in een aantal gevallen handgeschreven waren.
De Zorgstal kreeg vervolgens van de Inspectie een maand de tijd om aan de kwaliteitseisen voor medicatieverstrekking te voldoen. De Inspectie doet in dit soort gevallen nooit mededelingen over het verdere traject, maar aangezien er geen nieuwe maatregelen werden getroffen heeft De Zorgstal blijkbaar aan de opgelegde voorwaarden voldaan.

'Blussen brandjes'

De inspecteurs concluderen verder dat er bij De Zorgstal te weinig lering wordt getrokken uit (bijna) incidenten en (bijna) fouten. De Zorgstal is - aldus het Inspectierapport - teveel gericht op het "blussen van brandjes" in plaats van te werken aan een structurele oplossing.,
Ook bij de manier waarop incidenten en calamiteiten worden gemeld, worden kritische kanttekeningen geplaatst.
Uiteindelijk waren de verdere bevindingen van de Inspectie onvoldoende zwaarwegend om maatregelen op te leggen. Wel heeft de Inspectie aangekondigd de vinger aan de pols te zullen houden of De Zorgstal in de nabije toekomst aan alle voorwaarden voldoet.

Lichtpunten

De Inspectie signaleerde overigens ook lichtpunten bij De Zorgstal. Zo geven cliënten in de gesprekken aan dat ze graag bij De Zorgstal wonen, terwijl zorgverleners gedreven zijn en dat ze "goede bedoelingen en intenties" hebben.

Niet op eigen benen

Tegelijk komt de Inspectie tot de conclusie dat De Zorgstal niet op eigen benen verder kan. De Inspectie schrijft namelijk in het rapport dat de zorgaanbieder zogenoemde ketenpartners nodig heeft om de vereiste "verbeteringen te kunnen borgen".
Saillant in dat verband is dat de zorgcoöperatie Boer en Zorg, waarbij De Zorgstal was aangesloten, de overeenkomst heeft beëindigd.
Een woordvoerster bevestigt dit desgevraagd.
Volgens de zegsvrouw kwam de doelgroep van De Zorgstal niet overeen met de doelgroep van Boer en Zorg. "De Zorgstal is overigens nog steeds lid van de coöperatie en kan gebruik maken van onze service als het gaat om trainingen en wetgeving."

Turbulent verleden

De zorginstelling bij Radewijk begon in 2015 onder de naam Zorgstal Gerrits, maar nadat de commerciële zorgorganisatie werd overgenomen door de huidige eigenaar werd de statutaire naam veranderd in De Zorgstal.
De holding waar De Zorgstal onder valt, nam het in 2019 failliet verklaarde Menz.nu over, de commerciële zorgaanbieder waar 'kerstmoordenaar' Wim V. onder behandeling stond.
Zowel Menz.nu als Zorgstal kenden een turbulent verleden en hebben in het verleden onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg gestaan.

Relatie met cliënte

Zo stelde de Inspectie in maart 2019 al eens een onderzoek in omdat de toenmalig directeur-eigenaar van Zorgstal Gerrits een relatie bleek te hebben aangeknoopt met een cliënte.
Aangezien de zorgdirecteur echter inmiddels niet meer werkzaam was in de zorg en had laten weten ook niet meer beroepsmatig in die sector terug te willen keren, schreef de Inspectie in een rapport dat verdere maatregelen niet noodzakelijk waren.
Deze directeur, die ook cliënten begeleidde, "vormt geen ernstige bedreiging voor de cliëntveiligheid of de zorg", zo valt te lezen in de vertrouwelijke eindrapportage.

Hennepkwekerij

Rond diezelfde tijd werd op het terrein van Zorgstal Gerrits een hennepkwekerij ontdekt. In een kelder onder een van de schuren werden zo'n 75 planten aangetroffen. Het voorval is niet terug te lezen in de jaarverslagen, maar wordt bevestigd door de oprichter van Zorgstal Gerrits. "Die kwekerij werd enkele weken na mijn vertrek ontdekt. Aanvankelijk werd ik er ook nog mee in verband gebracht, maar uiteindelijk bleek het het werk van een cliënt."
Volgens de advocaat van De Zorgstal werd juist de oprichter/directeur van Zorgstal Gerrits op staande voet ontslagen nadat destijds de hennepplantage werd ontdekt. Bovendien zou deze directeur diploma's hebben vervalst en zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De oprichter zou daarop - om een lange juridische procedure te voorkomen - zelf ontslag hebben genomen.

'Succesverhaal'

Op zijn website maakt de directeur van De Zorgstal melding dat - nadat het verscherpt toezicht door de Inspectie op de zorginstellingen Menz.nu en Zorgstal Gerrits werd opgeheven - de problemen die daar speelden tot het verleden behoorden.
"Anderhalf jaar geleden stond Zorgstal Gerrits nog onder toezicht, maar daar kwam snel verandering in. Inmiddels is het een succesverhaal geworden, waar cliënten en medewerkers met plezier samen werken. Menz.nu en Zorgstal Gerrits zullen hun krachten gaan bundelen en met hun samenwerking nog completere zorg kunnen leveren aan jong volwassenen."
Ondanks meerdere pogingen van RTV Oost om in contact te komen met de advocaat van De Zorgstal reageert de raadsman niet op telefoontjes, mail en appberichten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.