Een nieuwe bestemming voor de kerk? "Vasse heeft alles al"

Een goede passende herbestemming vinden voor de kerk van Vasse, dat is nog niet zo eenvoudig. Uit een enquête onder de inwoners van Vasse, Mander, Manderveen en Hezingen bleek dat de inwoners graag zien dat er iets van een multifunctionele accommodatie in moet komen. Maar Vasse heeft alles al...

'Een teer punt' noemt Joan Kenkhuis het: "We hebben in Vasse en omgeving al meerdere multifunctionele accommodaties. We hebben een voetbalkantine, een Kulturhus, en nu komt er misschien een extra accommodatie bij, dat levert mogelijk een spanningsveld op binnen de gemeenschap."

'Zoek er maar een oplossing voor', zegt het bisdom, en schuift ons het gebouw toe'
Joan Kenkhuis, Stichting kerkelijk Erfgoed Vasse

Kenkhuis, die deel uitmaakt van SKE Vasse, de stichting Kerkelijk Erfgoed Vasse, formuleert zorgvuldig maar is wel duidelijk: "De parochie, het bisdom schuift zo maar weer een opgave, een gebouw naar een kleine gemeenschap met de boodschap 'zoek er maar een oplossing voor, het is ons te duur in onderhoud."

vlnr Jos Olde Loohuis, Ronny Booijink en Joan Kenkhuis (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)
vlnr Jos Olde Loohuis, Ronny Booijink en Joan Kenkhuis (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Kenkhuis zit met nog dertig anderen in de stuurgroep die de plannen voor herbestemming gaat ontwikkelen. Ronny Booijink verzorgt de communicatie en Jos Olde Loohuis zit er namens de locatieraad van de parochie in. De Vassenaren leggen de laatste hand aan een projectvoorstel voor de prijsvraag Kerkdorp in Beweging, waarmee Vasse meedingt om een bedrag van 25.000 duizend euro.

Geen grote feesten in de kerk

Het kan nog alle kanten op, concrete plannen zijn er nog niet. Maar de Vassenaren weten wel wat ze niet willen: "Grote feesten in het gebouw vindt men toch niet helemaal passend." De dorpsraad, de parochianen maar ook ondernemers, iedereen mag meepraten over de toekomst van het kerkgebouw. Maar op informatie-avonden zijn het vooral de oudere parochianen die zich laten zien.

Deel van de kerkramen van Vasse (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)
Deel van de kerkramen van Vasse (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Het gebouw verkeert in goede staat: geen asbest op het dak en er is geen achterstallig onderhoud. Naast de kerk is er nog een parochietuin, de pastorie, de voormalige bibliotheek en de scoutingboerderij in Mander. Een van de scenario's is dat al het kerkelijk erfgoed meegenomen wordt in de plannen. In brainstormsessies wordt nagedacht over vier tot vijf andere scenario's. "En we hopen dat er een of twee overblijven", aldus Kenkhuis.

Overname voor een appel en een ei

Jos Olde Loohuis: "We gaan ervanuit dat de kerk voor een appel en een ei weer terug kan naar de gemeenschap. Dat heeft het kerkbestuur ook al en beetje aangegeven. Met als voorwaarde dat het de leefgemeenschap in Vasse ten goede komt." Als het pand een commerciële bestemming krijgt, wordt het een ander verhaal. Omdat de kerk kostbaar in onderhoud is, moet er een goed plan komen voor de exploitatie.

De kerk in Vasse doet ook mee met Kerkdorp in Beweging (Foto: eigen foto RTV oost / Ina Brouwer)
De kerk in Vasse doet ook mee met Kerkdorp in Beweging (Foto: eigen foto RTV oost / Ina Brouwer)

Volgens Kenkhuis is de Vasser bevolking best bereid om mee te betalen aan de kerk, zolang het geld maar niet naar Tubbergen gaat. Kenkhuis: "In het verleden hebben we veel acties gehad waarvoor het geld al in een weekend binnen was." Booijink hoopt dat er een goed verdienmodel komt waar de gemeenschap iets mee kan. Hij put hoop uit de opmerking van gedeputeerde Roy de Witte, om de kerken terug te geven aan de dorpen zonder het onderste uit de kan te vragen.

De heren hebben nog wel een kritiekpuntje naar het parochiebestuur en het aartsbisdom Utrecht. Ze vragen zich af waarom er niet meer bovenregionaal gekeken wordt bij het sluiten van de kerken. Zo ligt Ootmarsum dicht bij, maar valt onder een andere parochie. Nu blijven er drie kerken open in de gemeente Tubbergen. En Twenterand wordt een witte vlek op de rooms-katholieke kaart.

Kenkhuis: "Ik denk dat over een aantal jaren ook de basiliek in Tubbergen wel aan de eredienst zal worden onttrokken. En dan kunnen we met z'n allen naar Oldenzaal."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: