Nieuws

Steentje voor steentje; de oudste werkende stenen waterkering van Nederland wordt compleet gerestaureerd

Met de restauratie van de historische Stenendijk in Hasselt is het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begonnen aan één van de grootste landelijke en regionale dijkversterkingsprogramma’s ooit. De restauratie van de Stenendijk, de oudste nog bestaande stenen waterkering in Nederland, is de eerste zichtbare verbetering van een groot aantal dijkversterkingsprojecten in Overijssel.
Het project Stenendijk Hasselt is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland sinds de Deltawerken.
Binnen dit landelijke project wordt er de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijk en zo'n 500 sluizen en gemalen in Nederland veiliger gemaakt. De versterking van de dijken in het werkgebied van Drents Overijsselse Delta komen in totaal op zo'n 1800 kilometer, verdeeld over 18 projecten. Al deze dijkversterkingen zijn onderdeel van dit landelijke waterveiligheidsprogramma,

Monumentaal karakter behouden

Want dat wat zich de afgelopen zomer in Limburg heeft voltrokken met het overstromen van de Maas, kan in extreme situaties ook in Overijssel met het Zwartewater, de Vecht en de IJssel gebeuren. De kans daarop is kleiner dan in Limburg, maar volgens het waterschap Drents Overijsselse Delta wel degelijk aanwezig. Het kan bij extreme weer omstandigheden, zoals hevige regenval en storm, zomaar morgen gebeuren.
Uit onderzoek van het waterschap blijkt namelijk dat 180 kilometer dijk niet voldoet aan de veiligheidseisen. De dijken zijn te laag of te zwak, waardoor het risico op overstroming reëel aanwezig is.
Zo is de monumentale Stenendijk in Hasselt, waarvan de restauratie deze week gestart is, over een lengte van een kilometer erg kwetsbaar. De Stenendijk beschermt de wijde omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk was oorspronkelijk bedoeld om het achterland te beschermen tegen het water van de voormalige Zuiderzee, dat via het Zwarte water een bedreiging vormde voor het gebied. Als de Stenendijk er niet zou zijn, dan lopen de ommelanden vanaf Hasselt tot voorbij Nieuwleusen het gevaar van overstroming.
De Stenendijk loopt van het stadje Hasselt richting gemaal Streukel en beschermt de ommelanden tot voorbij Nieuwleusen tegen hoogwater
De Stenendijk loopt van het stadje Hasselt richting gemaal Streukel en beschermt de ommelanden tot voorbij Nieuwleusen tegen hoogwater © RTV Oost (Oscar Siep)
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil het monumentale karakter van de laatste overgebleven stenendijk van Nederland behouden. Daarom ondergaat de dijk op dit moment een grondige restauratie aan de buitenkant, waardoor het uiterlijk van de dijk in oorspronkelijke staat behouden blijft. Een klus waarbij de nodige herstel expertise om de hoek komt kijken.

Damwand in Dijk

Om de dijk daarnaast voor de toekomst veilig te maken, wordt medio volgend jaar een damwand in de dijk geplaatst. Een ingewikkelde technische operatie, waarvoor het waterschap in nauw overleg met omwonenden en natuurbeheerders heeft gekozen.
Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het plaatsen van een damwand in de dijk, de minste schade toebrengt aan de monumentale dijk zelf en ook nauwelijks nadelige impact heeft op de omliggende (beschermde) natuurwaarden en woningen langs de Stenendijk. De dijk is daarmee wel zeker twee keer zo sterk als voorheen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.