nieuws

Nederlandse Staat moet snel maatregelen nemen om otter in verkeer te beschermen

De Nederlandse Staat is verplicht om 21 verkeersknelpunten voor otters op te lossen. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag vandaag in hoger beroep bepaald.
Regelmatig worden otters op in het verkeer doodgereden. Met name in het natuurgebied Wieden/De Weerribben zijn otters slachtoffer van het verkeer. Vorig jaar kwam in de Kop van Overijssel een derde van de otterpopulatie om het leven. Het gaat vooral mis op vaste oversteekplaatsen van de otter. Het hof heeft de Staat een termijn gesteld waarbinnen de oversteekplaatsen moeten zijn beveiligd.

Er leven ruim 110 otters in Nederland

De otter is een beschermde diersoort. Hij is in 1988 opnieuw in Nederland geïntroduceerd. Vanuit een aantal kerngebieden heeft de otter zich verspreid naar andere gebieden, voornamelijk in Noord-Nederland. Er leven momenteel naar schatting 110 tot 120 otters in Nederland.
Otters zijn zeer mobiele dieren. Zij kunnen binnen korte tijd grote afstanden over land afleggen. Daarbij lopen zij voornamelijk langs sloten en kanalen. Als zo’n waterloop een weg kruist, moeten otters de weg oversteken. Dit leidt tot veel verkeersslachtoffers onder otters. Sterfte in het verkeer kan worden voorkomen door het aanleggen van voorzieningen, zoals looprichels onder bruggen of duikers in dijken. Zo hoeven otters de weg niet over te steken.

Staat maakt weinig werk van beschermde status otter

De rechtszaak is aanhangig gemaakt door de stichting Das & Boom en de stichting Otterstation Nederland. Dit zijn belangenorganisaties die zich het lot van de otter aantrekken. Zij menen dat de Staat verplicht is om de aanwezige verkeersknelpunten op te lossen, maar daarvan te weinig werk heeft gemaakt. Het hof heeft Das & Boom en het Otterstation gedeeltelijk gelijk gegeven.
De otter heeft een beschermde status. Daarom is de Staat verplicht in ieder geval de urgente knelpunten op te lossen. Sommige knelpunten hebben daarbij extra prioriteit. Bij andere mag de Staat iets meer tijd nemen. Het hof heeft de Staat niet veroordeeld om andere, niet urgente knelpunten op te lossen. Eerst wordt afgewacht, wat de oplossing van de urgente knelpunten voor effect heeft.

Veroordeling niet nodig

Das & Boom had ook gevorderd dat de Staat wordt veroordeeld om de otterpopulaties te monitoren. Zo kan worden nagegaan hoe het met de otter in Nederland gaat. Het hof vindt deze veroordeling echter niet nodig, omdat de Staat bereid is deze monitoring uit te voeren en hier ook al mee begonnen is.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.