Nieuws

Waterschapsbelasting stijgt komend jaar in Overijssel, maar niet overal evenveel

© RTV Oost
Hoeveel stijgt de waterschapsbelasting volgend jaar? Dat verschilt per waterschap in Overijssel. Overijsselaars in het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel gaan in 2022 gemiddeld zo'n twintig euro meer betalen per jaar. Voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen ligt dat bedrag waarschijnlijk een stuk lager. De tarieven zijn daar nog niet definitief vastgesteld. Dat is vooralsnog alleen bij Rijn en IJssel gebeurd.
Tariefverhogingen zijn nodig vanwege de uitdagingen waar waterschappen voor staan. Niet alleen vanwege het klimaat, het wordt ook steeds lastiger om het water te zuiveren, zodat het weer schoon de natuur in kan. Bijvoorbeeld door een toename van het aantal medicijnen dat uit het water gezuiverd moet worden.

Hoe zijn de tariefverhogingen berekend?

De hoogte van de waterschapsbelasting wordt bij mensen met een eigen huis bepaald aan de hand van de woz-waarde van de eigen woning. De Unie van Waterschappen maakte woensdag bekend dat de waterschapsbelasting voor gezinnen met een eigen woning gemiddeld met negen euro omhoog gaat. De Unie van Waterschappen ging bij de berekening van dat bedrag uit van een gezin met een koopwoning van 250.000 euro. Die gezinnen betalen naar verwachting in 2022 gemiddeld 359 euro per jaar aan het waterschap. De drie waterschappen in Overijssel, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, hebben op verzoek van RTV Oost ook berekend wat een gezin met een woning ter waarde van 250.000 euro betaalt. Voor gezinnen met woningen die goedkoper of duurder zijn, kunnen de bedragen die betaald moeten worden dus lager of hoger uitvallen.
In het werkgebied van Rijn en IJssel gaat het om een bedrag van net iets meer dan twintig euro. De waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta gaan uit van een bedrag van zes euro.
We staan voor de uitdaging om ons aan te passen aan het nieuwe klimaat
Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel
"Als het voorbeeld en de rekenmethode die de Unie van Waterschappen gebruikt voor Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt doorgerekend, dan komen we op een stijging uit van iets meer dan zes euro", geeft een woordvoerder van Drents Overijsselse Delta aan.
De tariefstijging bij Drents Overijsselse Delta, maar ook die van Vechtstromen komt hiermee lager uit dan het landelijk gemiddelde. De tarieven bij die twee waterschappen zijn nog niet definitief. De algemene besturen stellen de tariefwijzigingen later deze maand vast. Bij waterschap Rijn en IJssel is dat al wel gebeurd.

Miljoeneninvestering

Waterschap Rijn en IJssel investeert de komende jaren miljoenen euro's in maatregelen als gevolg van klimaatverandering. Dat maakte het waterschap bekend nadat de tarieven waren vastgesteld. Het waterschap ziet de aanpak van klimaatverandering als een brede maatschappelijke opgave die zij samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden wil terugdringen.
Schade in de natuur door droogte.
Schade in de natuur door droogte. © RTV Oost/Jolande Verheij
"Klimaatverandering gaat harder en is ingrijpender dan we hadden voorzien", zegt Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel. "We staan voor de uitdaging om ons aan te passen aan het nieuwe klimaat. Dat gaat op de lange termijn ingrijpende gevolgen hebben. De besluiten over de huidige investeringen zijn een eerste stap."

Nieuwe balans

Het waterschap geeft 'grote prioriteit' aan het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals heftige regenbuien en langdurige droogte. In het watersysteembeheer vraagt dit om een nieuwe balans in het vasthouden, bergen en afvoeren van water. De opgave is om honderd millimeter water per jaar extra vast te houden en tegelijkertijd de gevolgen van extreme neerslag te beperken.
Klimaatverandering gaat harder en is ingrijpender dan we hadden voorzien
Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel
Die maatregelen kosten geld en daardoor is de tariefverhoging nodig. Dat die voor Rijn en IJssel hoger uitvalt dan bij de andere twee waterschappen heeft onder meer te maken met het werkgebied van Rijn en IJssel. Het waterschap heeft te maken met hoge zandgronden op hoger gelegen gebied. De waterhuishouding is hier ingewikkelder, omdat het niet mogelijk is om overtollig water vanaf andere plaatsen aan te voeren. Water stroomt immers niet omhoog.

Nieuwe koers

Het waterschap investeert 5,5 miljoen euro in het vervolg van 'Elke druppel de grond in', dat onderdeel is van de nieuwe koers watervoorraadbeheer. Het waterschap werkt sinds het droge jaar 2018 actief samen met grondeigenaren en boeren om water vast te houden in het watersysteem. In totaal zijn sinds 2018 circa 140 droogtestuwen en meer dan 150 duikerafsluiters geplaatst. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog flink oploopt. Ook zijn watergangen verondiept en gedempt om het grondwater aan te vullen. Elke druppel de grond in loopt door tot en met 2027.
Aangezien Oost-Nederland voor een groot deel op hoge zandgronden ligt, is het bij droogte volledig afhankelijk van regenwater. Daarom investeren 67 regionale partners in Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), de komende zes jaar 200 miljoen euro in maatregelen om het water nog beter vast te houden. Aan dat project doen onder meer vier provincies in Oost-Nederland, vier waterschappen, gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen mee.

Droogte en extreem weer

Voor het gebied van waterschap Rijn en IJssel gaat het om een investering van zo'n twintig miljoen euro in maatregelen tegen droogte en extreem weer. Het waterschap investeert zelf acht miljoen euro.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.