Nieuws

Injectie van afvalwater in Rossum wordt over twee weken hervat

Transportleiding voor afvalwater van Schoonebeek naar Rossum in Twente
Transportleiding voor afvalwater van Schoonebeek naar Rossum in Twente © RTV Oost (Oscar Siep)
Nadat de oliewinning en de injectie van afvalwater maanden stil lag, kan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de werkzaamheden weer opstarten. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft toestemming gegeven om de transportleiding tussen de oliewinning in Schoonebeek en de injectieputten in Rossum weer in gebruik te nemen. De NAM verwacht in november de oliewinning te hervatten.
De transportleiding tussen Schoonebeek (Drenthe) en Rossum (Twente) mag weer in gebruik genomen worden. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen vandaag op haar website. De NAM heeft inmiddels een tweede leiding aangelegd binnenin de oorspronkelijke transportleiding, waardoor de kans op lekkage een stuk kleiner is geworden. Nu het leidingsysteem is doorgemeten en aan alle voorwaarden voldoet, ziet SodM geen aanleiding om de transportleiding nog langer gesloten te houden.

Harde voorwaarde voor oliewinning

Dat betekent dat de NAM de leiding weer in gebruik kan nemen; een harde voorwaarde om de oliewinning in Schoonebeek weer op te kunnen starten. Want als de NAM het afvalwater uit die oliewinning niet direct kan afvoeren, kan er ook geen olie gewonnen worden. Het gaat om honderdduizenden liter afvalwater per dag en die kan de NAM niet zomaar ergens opslaan. Dus om de oliewinning op gang te kunnen houden moet dat afvalwater direct worden getransporteerd naar Twente.
De technische kwaliteit van de leidingen voldoet aan de gestelde eisen voor de veiligheid van mens en milieu.
Staatstoezicht op de Mijnen
Intussen wordt nog steeds groot onderhoud verricht in Schoonebeek. Dat werk is in de afrondende fase en volgens een woordvoerder verwacht de NAM in de tweede helft van november weer te kunnen beginnen met de oliewinning.
Boortoren in bedrijf in Rossum tijdens ontmanteling gescheurde put ROW2
Boortoren in bedrijf in Rossum tijdens ontmanteling gescheurde put ROW2 © Robert Jansen
Aan de andere kant van de transportleiding, bij de injectieputten in Twente, wordt ook nog gewerkt. In Rossum worden momenteel nog metingen uitgevoerd aan één van de injectieputten ROW7. De injectieputten ROW4 en ROW5 kunnen al wel weer in gebruik genomen worden.

Domper voor omwonenden

Het nieuws rond de heropening van de transportleiding is een domper voor omwonenden. Die hebben in er april dit jaar opnieuw bij de gemeente, de provincie en bij de minister van Economische Zaken op aangedrongen om de injectie van afvalwater te stoppen. Volgens hen is gebleken dat de veiligheid niet gewaarborgd is en dat de NAM een onbetrouwbare gesprekspartner is.
Lees meer:
Ook bestuurlijk is er behoorlijk aan de bel getrokken bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. De gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel hebben erop aangedrongen de afvalwaterinjectie stil te leggen. Volgens de minister is daar geen reden toe.

Verscherpt toezicht

Nadat de NAM in februari dit jaar onder verscherpt toezicht kwam te staan vanwege de problemen bij de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Noordoost-Twente, kwam de oliewinning in Drenthe stil te liggen. Eén van de injectieputten in Rossum bleek te zijn gescheurd en de NAM heeft dat niet tijdig gecommuniceerd naar het Staatstoezicht op de Mijnen. Daardoor is de injectie te lang door gegaan, volgens SodM een verwijtbare fout van de NAM. Die had haar onderzoeksplicht serieuzer moeten nemen.
Lees meer:

Minder rendabel

De oliewinning in Drenthe is intussen lang niet meer zo rendabel als bij het begin van het project. In 2011 had de NAM de beschikking over 10 injectieputten in Twente, maar door problemen van verschillende oorzaak moesten steeds meer injectieputten worden gesloten. Feitelijk heeft de NAM er nu nog maar twee over, een derde put kan mogelijk weer in gebruik genomen worden als metingen uitwijzen dat de betrouwbaarheid van die put ROW7 nog steeds gegarandeerd is.
Omdat ook de transportleiding van Schoonebeek naar Rossum onbetrouwbaar bleek en lek was geraakt, is in die leiding een kleinere nieuwe leiding gelegd. Die smallere leiding heeft de transportcapaciteit flink omlaag gebracht. Er kan daardoor nu dagelijks veel minder water naar Twente worden gebracht.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.