Nieuws

Politie breekt poging tot demonstratie in Zwolle af, rust in binnenstad keert terug

De politie heeft vanavond verhinderd dat een groep van veertig personen een demonstratie wilde beginnen in het centrum van Zwolle.
De actievoerders verzamelden zich rond acht uur bij de Stadkamer langs de Stadsgracht voor de aftrap van een protest tegen het coronabeleid. Omdat daar vooraf geen toestemming voor was gegeven, stuurde de politie de demonstranten weg.

Machtsvertoon

Het ingrijpen van de politie gebeurde met veel machtsvertoon en trok ook veel bekijks van publiek. Zowel omstanders als actievoerders gaven gehoor aan het politiebevel om de straat vrij te maken en weg te gaan. De rust in de binnenstad van Zwolle keerde daarna snel terug.
De demonstratie in het centrum was vooraf aangekondigd, zonder dat voor het houden van een protestactie toestemming was verleend door de gemeente. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle wil geen risico lopen op mogelijke rellen rondom een protestactie, zoals afgelopen weekeinde andere steden wel was overkomen.
De burgemeester stelde voor het centrum een noodverordening in en wees de Zwolse binnenstad vanaf half vijf maandagmiddag aan als veiligheidsrisicogebied, om onmiddellijk op te kunnen treden als de openbare orde en rust in gevaar zouden worden gebracht. Om die reden zijn demonstraties, protestacties en andere vormen van samenkomsten niet toegestaan tot vijf uur dinsdagochtend.
De politie blijft tot die tijd fysiek aanwezig in de Zwolse binnenstad om de openbare orde en veiligheid te bewaken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.