Inspectie Gezondheidszorg doet onderzoek naar in opspraak geraakt evangelisch opvangcentrum Balkbrug

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een onderzoek begonnen naar het evangelisch opvanghuis De Werkelijkheid is Christus (WIC) in Balkbrug. Deze zorginstelling kwam dit jaar in het nieuws vanwege allerlei vermeende misstanden, waaronder de gebrekkige huisvesting. Om die reden is ook de GGD Regio IJsselland al enige tijd bezig met een onderzoek naar de WIC. Een eerste onderzoek door de sociale recherche naar de financiële handel en wandel binnen de christelijke instelling blijkt aanleiding te geven tot vervolgonderzoek. De gemeente Hardenberg heeft hier inmiddels opdracht toe gegeven.

Intussen hebben de bewoners zich de afgelopen week meermalen bij de directie beklaagd omdat de kachels het zouden hebben begeven, juist op het moment dat er vrieskou in aantocht is.

Bezoek gebracht

Een woordvoerster van de gemeente Hardenberg bevestigt dat vertegenwoordigers van de Gezondheidsinspectie begin deze maand samen met een delegatie van de GGD IJsselland een bezoek hebben gebracht aan het opvanghuis in Balkbrug. Behalve dat de vertegenwoordigers de situatie met eigen ogen konden aanschouwen, is er een gesprek geweest met de directie.

In dit voormalig hotel zijn circa twintig cliënten ondergebracht die kampen met allerlei problemen: variërend van verslavingsproblematiek tot psychiatrische problemen. Het gaat daarbij met name om senioren: zestigers, zeventigers en een enkele tachtiger.

Ultimatum

De WIC kwam dit voorjaar in het nieuws na berichtgeving door RTV Oost. Nadat de gemeente de zorginstelling had doorgelicht, had ze een ultimatum gesteld waarin werd aangegeven dat de zorg op een aantal punten moest worden verbeterd.

Aanleiding voor het doorlichten van het opvanghuis vormden klachten van bewoners. Zij sloegen alarm over de kwaliteit van de zorg, vermeend misbruik van zorggeld en de volgens hen gebrekkige accommodatie, waardoor de veiligheid in het geding zou zijn.

'Barakken'

Daarbij viel met name het achterstallige onderhoud aan de woonunits op, door de cliënten steevast aangeduid als 'barakken'. De hoge luchtvochtigheid zorgt voor problemen bij de bewoners, van wie een aantal aan COPD lijdt.

Tekst gaat verder onder foto

Bewoners Ronald Kroezen en Adriaan Niklaas hebben alarm geslagen over de WIC in Balkbrug (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)
Bewoners Ronald Kroezen en Adriaan Niklaas hebben alarm geslagen over de WIC in Balkbrug (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Uit antwoorden van verantwoordelijk minister De Jonge op Kamervragen van de parlementariërs Kwint en Hijink (beiden SP), die opheldering eisten over de situatie in Balkbrug, bleek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich op dat moment nog niet met de WIC bemoeide. Maar de IGJ blijkt nu dus ook in het lopende onderzoek betrokken.

Reden is dat de WIC zorg verleent aan cliënten met zowel de indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het toezicht op WLC-cliënten ligt bij de IGJ en het toezicht op WMO-cliënten bij gemeenten. "Vandaar dat er gekozen is om in deze zaak samen op te trekken", aldus gemeentewoordvoerster Esther Goffin.

Reactie Gezondheidsinspectie

Een woordvoerder van de Inspectie wil over de nieuwste ontwikkelingen slechts kwijt dat het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van meldingen. " Over wie die meldingen hebben gedaan, doen we nooit mededelingen", aldus zegsman Frank Wassenaar. "Het enige wat ik er in z'n algemeenheid over kan zeggen, is dat we bij dit soort onderzoeken vooral kijken naar de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg."

Volgens de woordvoerder is de GGD IJsselland leidend in het onderzoek. Ook de gemeente Hardenberg wil in het huidige stadium weinig kwijt over de situatie rond de WIC en of er al verbeteringen zijn doorgevoerd. "Het verbeterplan van de WIC was onderdeel van het onderzoek van 9 november. Voor de rest zijn we in afwachting van het onderzoeksrapport hierover", aldus zegsvrouw Goffin.

'Wegsluizen zorggeld'

Een van de klachten van de WIC-bewoners is dat zorgsubsidies zouden worden weggesluisd. De sociale recherche heeft hier eerder dit jaar een vooronderzoek naar gedaan. Aan de hand van de bevindingen, zou een besluit worden genomen over eventueel vervolgonderzoek.

De gemeente Hardenberg blijkt de sociale recherche hiertoe intussen opdracht toe te hebben gegeven. "Dat onderzoek staat gepland voor begin 2022", aldus gemeentewoordvoerster Goffin.

'Kapotte kachel'

Intussen hebben bewoners zich bij de directie beklaagd dat de kachels in hun woonunits het niet zouden doen. "De afgelopen week hebben we tot drie keer toe zo'n twee uur lang in de kou gezeten", zegt bewoner Ronald Kroezen.

Reactie directie

Volgens Gerrit Tessemaker, directeur van de WIC, ging het bezoek van de IGJ en de GGD met name over het door de gemeente opgelegde verbeterplan. De directeur laat weten dat hier hard aan is gewerkt: "Ik wacht nu op het rapport van de inspectie en de GGD, maar heb er het volste vertrouwen in dat het goed komt. De veiligheid staat hier momenteel op een heel hoog peil."

Tessemaker zegt de kritiek te kennen dat de verwarming het niet zou doen, maar doet die af als complete onzin: "De cv is pas nog van een nieuwe regelaar voorzien en ik laat heel regelmatig controles uitvoeren. Op die verwarming ben ik juist extra alert. Het is ook maar net hoe warm je het wil hebben. Maar op dit moment is het hier bovengemiddeld warm."

Bewoner Ronald Kroezen wuift dit op zijn beurt weg: "Inderdaad, nu doet-ie het weer even, maar die apparatuur is gewoon einde Latijn. En dan moet de echte winter nog beginnen."

Tsjernobyl

Het evangeliecentrum De WIC - ondergebracht in een voormalig hotel - werd eind zeventiger jaren opgericht en heeft de afgelopen decennia meerdere bestemmingen gehad. Van een stiltecentrum tot een opvanghuis voor 'Tsjernobyl-kinderen'. Sinds 1990 biedt het onderdak aan mensen in nood.

De financiering gebeurt via een dagelijkse bijdrage van de bewoners. Zij betalen dit voornamelijk vanuit hun persoonsgebonden budget (PGB). Verder zijn er giften van particulieren, kerkelijke instanties en worden er binnen kerkelijke gemeenschappen regelmatig inzamelingsacties gehouden, aldus de eigen website van de WIC.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: