Raadslid vindt werk steeds moeilijker en ziet invloed slinken door brij aan samenwerkingen

Overijsselse raadsleden zien hun invloed afnemen. Terwijl het aantal samenwerkingen tussen gemeenten volgens de politici toeneemt, vindt slechts 12 procent dat ze daarop voldoende invloed hebben. Dat blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van de provincie. Negen op de tien Overijsselse raadsleden vindt het raadswerk bovendien moeilijker geworden, en ervaart een toegenomen werkdruk.

Zeven op de tien raadsleden zien een 'duidelijke toename' van de samenwerking tussen gemeenten. Hoewel ze het belang daarvan inzien, ervaren ze als gevolg ervan dat ze als individueel raadslid minder te vertellen hebben. Een overgrote meerderheid van de raadsleden (87 procent) vindt evenwel dat ze wel iets in de melk te brokkelen hebben, maar de meesten vinden dat dus niet genoeg.

Samenwerkingsverbanden lijken op een nieuwe overheidslaag, maar er is geen democratisch proces
Een Statenlid in het onderzoek van I&O Research

Statenleden zijn daar gemiddeld iets optimistischer over. Maar ook zij zijn kritisch, blijkt uit het onderzoek: "Samenwerkingsverbanden lijken op een nieuwe overheidslaag, maar er is geen democratisch proces", zegt een van hen.

Terreinen waarop gemeenten samenwerken zijn legio. Van belastinginning, tot afvalverwerking (Twence), en van de jeugdzorg (gezamenlijk inkoop) tot de GGD en Veiligheidsregio's.

Een van de grote samenwerkingsverbanden tussen provincie, waterschappen en gemeenten zijn die in de Regionale Energie Strategieën. Daarin worden afspraken gemaakt over de duurzaam op te wekken energie, voornamelijk met windturbines en zonnevelden. Individuele gemeenten worden - of ze nu willen of niet - allemaal geacht een bijdrage te leveren.

Meer tijd, minder contact

Gemiddeld zijn raadsleden 16,7 uur per week met hun raadswerk bezig. Dat komt overeen met het landelijk gemiddelde, maar is het hoogste aantal uren sinds in 2007 werd gestart met dit trendmatig onderzoeken. De Overijsselse Statenleden zijn gemiddeld bijna 18 uur per week kwijt.

Door de toegenomen complexiteit van het werk en de hoge werkdruk hebben de volksvertegenwoordigers steeds minder contact met de samenleving. Bij de Statenleden is dat bij maar liefst 62 procent het geval, van de raadsleden geeft 34 procent aan minder contact te hebben met de samenleving.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: