Nieuws

Afvalwater zuiveren of injecties stopzetten, minister wordt tot actie opgeroepen

Demissionair minister Blok van Economische Zaken moet in actie komen en een keuze maken over de afvalwaterinjecties in de Twentse bodem. Komende donderdag praat de Tweede Kamer met Blok over de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Twente. Op de agenda staat de aangekondigde opsplitsing van de NAM, zodat onder meer de kleine velden in Twente verkocht kunnen worden aan bedrijven met investeringsmogelijkheden. De minister zal ook worden gevraagd naar de injectie van afvalwater onder Rossum en Oldenzaal.
Afgelopen dinsdagavond was de voltallige gemeenteraad van Dinkelland eensgezind. De raad eist unaniem van de minister van Economische Zaken om de injectie van afvalwater in de Twentse bodem stil te leggen.
Precies twee dagen later draaide de NAM de kraan juist weer open. Na maanden onderhoud is de oliewinning in Schoonebeek vorige week weer opgestart en dus stroomt er ook weer afvalwater in de Noordoost-Twentse bodem.
Het gaat dagelijks om zo'n drieduizend kubieke meter chemisch vervuild afvalwater, ruim één miljoen kubieke meter per jaar. Oorspronkelijk wilde de NAM per dag tienduizend kubieke meter afvalwater injecteren maar door allerlei problemen zijn inmiddels nog maar twee van de oorspronkelijke 10 injectieputten in gebruik. De NAM injecteert in Twente sinds 2011 en toen in 2016 een lekkage in een NAM-leiding werd ontdekt, deden gemeenten en provincie de minister ook al een verzoek.

Zorgen en onrust

De injectie van afvalwater leidt in de regio Noordoost-Twente tot veel reuring. Het zijn niet alleen omwonenden die er moeite mee hebben dat de NAM tot in 2019 is doorgegaan met het wegpompen van water in de bodem, terwijl in één van de buizen in de injectieput al in 2017 een scheur zat. De NAM had die scheur in de meetgegevens direct moeten ontdekken en op dat moment had de kraan dichtgedraaid moeten worden. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de aardoliemaatschappij daarvoor op de vingers getikt en onder verscherpt toezicht geplaatst.
De ophef over het afvalwater trekt een spoor tot diep in de regio. De provincie stuurde al eens brieven naar de minister met het dringende verzoek de injectie stop te zetten. Het provinciale en ook lokale bestuur vragen hier al ruim vijf jaar om, maar iedere nieuwe minister van Economische Zaken vond het economisch belang van de oliewinning groter. Zo ook Stef Blok.

Is zuiveren rendabel?

Toch zal de minister aanstaande donderdag het een en ander uit te leggen hebben. De afvalwaterinjectie is weer hervat terwijl het onderzoek naar de oorzaak van de scheur in put ROW2 nog afgerond moet worden. Het uitstel van het onderzoek dat moet uitwijzen of zuiveren van het afvalwater rendabel is, voordat het alsnog de grond in gaat. Ook daar zijn bij verschillende partijen verschillende vragen over.
CDA Kamerlid Agnes Mulder heeft eerder al gevraagd om versneld onderzoek naar het zuiveren van afvalwater. Nu de minister vorige week liet weten dat dat onderzoek juist een jaar wordt uitgesteld, wil Mulder weten hoe dat zit. Ze wil de minister vragen om inwoners van Twente in dat onderzoek mee te nemen. Zodat de regio een stem krijgt.
Agnes Mulder: "Alles wat we doen met mijnbouw, daar zit een bepaalde balans in. Je wilt voorkomen dat er schade is dus die kans moet je zo klein mogelijk maken. En ik denk dat afvalwaterzuivering de beste manier is.

Moratorium

Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks wil donderdag nog verder gaan. Haar partij gaat de minister vragen om een moratorium. Ze vraagt de injectie van afvalwater volledig stop te zetten totdat duidelijk is wat de gevolgen kunnen zijn van de injectie. Intussen kan dan ook het onderzoek naar zuiveren worden gedaan zodat uiteindelijk een afweging gemaakt kan worden waarin ook de milieutechnische vragen worden meegenomen.

Direct stoppen of toch een compromis?

In Den Haag zijn het vooral CDA en GroenLinks die het afvalwater van de NAM op de agenda hebben staan. Op alle niveaus, dus lokaal, provinciaal én landelijk wordt overleg gepleegd over de onrust, zorgen en de politieke aanpak. Maar waar de ene partij vooral aandringt op directe stopzetting van de injectie, lijkt de andere partij meer een compromis te zoeken met het economisch belang.
Het deel van de Twentse bevolking dat daadkracht wil zien, moet afwachten of de partijen elkaar donderdag in het midden kunnen treffen. Intussen blijft de stichting Stop Afvalwater Twente handtekeningen verzamelen tegen de injectie van afvalwater. Die petitie kunt u hier tekenen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.