Nieuws

Dit heeft het nieuwe kabinet in petto voor Overijssel

Gert-Jan Segers (CU), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) tijdens de persconferentie over het coalitieakkoord.
Gert-Jan Segers (CU), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) tijdens de persconferentie over het coalitieakkoord. © ANP
De veel snellere bouw van woningen, miljoenen om boeren uit te kopen om de stikstofcrisis op te lossen, geen letter over de Nedersaksenlijn en éindelijk een besluit over Lelystad Airport - waarvan één laagvliegroute over onze provincie gaat. In het vijftig pagina's dikke regeerakkoord dat vanmiddag is gepresenteerd, staan tal van zaken die we in Overijssel gaan merken. Wij zetten ze op een rij.
Het verhogen van het minimumloon, drie miljard lastenverlichting, het veel goedkoper maken van de kinderopvang. In het regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie sloten, staan natuurlijk een hoop algemene maatregelen. Maar er zijn ook zaken die specifiek of extra van betekenis zijn voor Overijssel en haar inwoners.

Woningbouw

Om het woningtekort aan te pakken wordt de bouw van woningen verder versneld. Straks moeten er 100.000 huizen per jaar gebouwd worden. Daarvan moet twee derde bestaan uit betaalbare huurwoningen en koophuizen die vallen onder de Nationale Hypotheekgarantie. Die grens ligt volgend jaar op 355.000 euro.
Ook is er een plan om de acute woningnood onder starters, studenten, daklozen, en arbeidsmigranten tegen te gaan. Daarvoor komen er jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen bij, daarnaast moeten er jaarlijks evenzoveel woningen komen in voormalige kantoorgebouwen.
Aan de hypotheekrenteaftrek verandert vooralsnog niets.

Stikstofaanpak en uitkoop boeren

Er komt 25 miljard euro beschikbaar om de stikstofuitstoot snel te verminderen. Het grootste deel daarvan wordt gebruikt om boeren uit te kopen en te verplaatsen, waarbij vrijwilligheid voorop blijft staan. Ook komt er geld om boeren om te laten schakelen naar duurzame landbouw en wordt er flink geïnvesteerd in natuur-inclusieve landbouw - wat zoveel betekent als dat boeren ook natuur gaan beheren.
Er komen miljarden beschikbaar om boeren uit te kopen en te verplaatsen. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid
Er komen miljarden beschikbaar om boeren uit te kopen en te verplaatsen. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid © RTV Oost / Nathalie Niehof
Dierenwelzijn en 'dierwaardige veehouderij' worden expliciet genoemd. Dat kan in de praktijk betekenen dat stallen moeten worden aangepast. De positie van de boer moet worden versterkt, waarbij het kabinet inzet op een eerlijke prijs en verdienmodel.
Het oplossen van de stikstofcrisis moet het onder meer mogelijk maken dat er weer (meer) gebouwd kan worden.

Windmolens en zonneparken op land

Het nieuwe kabinet komt met 'heldere afstandsnormen' voor de bouw van windmolens op land en stimuleert de (financiële) participatie van omwonenden, met als doel om het draagvlak te versterken.
Gezien de beperkte ruimte die er beschikbaar is voor zonneparken, zet het kabinet vooral in op zonnepanelen op daken. "Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is", staat in het regeerakkoord.
Het zonnepanelenveld in Heeten
Het zonnepanelenveld in Heeten © RTV Oost / Arnold Roolvink

Nedersaksenlijn

Geen letter in het regeerakkoord over de Nedersaksenlijn. De provincies Overijssel, Drenthe en Groningen lobbyen al enige tijd voor de spoorverbinding, die Twente via het Vechtdal met het Noorden verbindt. De investering die nodig is om het spoor te verbeteren en deels aan te leggen, komt er dus niet. In tegenstelling tot geld voor de Lelylijn, dat het Noorden via Emmeloord met de Randstad verbindt. Daarvoor worden wél middelen gereserveerd; drie miljard maar liefst.

Kilometerheffing

De vier partijen willen de wegenbelasting op termijn vervangen door kilometerheffing. Wie had gehoopt dat 'we' in Overijssel minder zouden hoeven betalen per kilometer dan in de drukke Randstad komt bedrogen uit: de heffing is niet tijd- en plaatsgebonden. Dus: in de spits rijden wordt net zo duur als rijden in de nacht.
Er komt op termijn een vorm van rekeningrijden
Er komt op termijn een vorm van rekeningrijden © LDG Fotografie
Het nieuwe kabinet wil in 2030 een systeem van 'betalen naar gebruik' voor automobilisten. De komende regeerperiode wordt dat voorbereid. Het tarief wordt vastgesteld op basis van het jaarlijks aantal verreden kilometers.
Vanaf 2030 mogen ook geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht.

Isoleren van woningen

Er komt een ‘Nationaal Isolatieprogramma’ om woningen sneller te isoleren. Woningen die het slechtst geïsoleerd zijn, zijn als eerste aan de beurt. En het gaat op een sociale manier: huishoudens met een laag- of middeninkomen kunnen rekenen op extra financiële steun.
Huizen die slecht zijn geïsoleerd mogen op termijn niet meer worden verhuurd, zo staat in het regeerakkoord.

Lelystad Airport

Het nieuwe kabinet neemt volgend jaar een besluit over de opening van vliegveld Lelystad Airport en de laagvliegroutes, staat in het coalitieakkoord. Een van die laagvliegroutes staat ingetekend over Zwolle en Lemelerveld. Het besluit over het poldervliegveld is onderdeel van de 'integrale oplossing' voor Schiphol.
Het nieuwe kabinet neemt in 2022 een besluit over de opening van Lelystad Airport en de laagvliegroute over Zwolle en Lemelerveld.
Het nieuwe kabinet neemt in 2022 een besluit over de opening van Lelystad Airport en de laagvliegroute over Zwolle en Lemelerveld. © ANP/Harold Versteeg

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.