Nieuws

Provincie Overijssel wil van lockdown af: "Deze koers is niet verantwoord"

Provincie Overijssel wil van lockdown af: 'Deze koers is niet verantwoord'
Provincie Overijssel wil van lockdown af: 'Deze koers is niet verantwoord' © ANP / Rob Engelaar
De huidige lockdown is onverantwoord en moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Dat is de strekking van een brief van de provincie Overijssel aan het kabinet. De provincie pleit voor beleid dat gericht is op het openstellen van de samenleving. "Zodat ondernemers en de culturele sector hun voorraden kunnen verkopen, de rekeningen kunnen betalen en weer hoop krijgen."
"Een brief sturen is een ongebruikelijke stap", zegt gedeputeerde Eddy van Hijum. "Maar we hebben gisteren met het college stilgestaan bij de lockdown en de gevolgen daarvan. We hobbelen van lockdown naar lockdown, er zit geen ontwikkeling in de manier waarop we dat aanpakken."
"We zullen als samenleving op een andere manier met dit virus moeten leren leven", staat in de brief die namens het College van Gedeputeerde Staten is verstuurd. "De huidige koers vinden wij niet langer verantwoord."

"Tijd om andere weg in te slaan"

"Uiteraard hebben wij alle begrip voor de zorgen over de gezondheid van mensen en het voorkomen van de overbelasting van ziekenhuizen, met name de ic-afdelingen. Maar nu de vaccinatiegraad toeneemt en we een virusvariant in huis lijken te hebben met mildere klachten, is het tijd om een andere weg in te slaan."
De provincie ziet ondernemers steeds verder wegzakken in schulden, die dikwijls onvoldoende gecompenseerd worden door de landelijke steunmaatregelen. "Het is dan ook niet verwonderlijk dat het draagvlak voor de maatregelen verder wegebt", staat in de brief.
Er zijn geen lessen getrokken uit de fieldlabs.
Passage uit brief aan kabinet
"Ondernemers nemen het heft in eigen handen en openen tóch hun zaak. Dat is niet toegestaan, maar wel goed voorstelbaar wanneer het water je aan de lippen staat. Zeker als je met lede ogen moet aanzien dat de winkels en horeca vlak over de grens wel geopend zijn, waardoor de omzet bij Duitse collega’s terechtkomt."

"Geen lessen getrokken"

De provincie is kritisch op het kabinet, omdat er "geen lessen zijn getrokken uit de fieldlabs en andere experimenten, die laten zien dat activiteiten onder bepaalde voorwaarden verantwoord en veilig kunnen plaatsvinden."
"Wij vinden dat zeer opmerkelijk en doen een dringend beroep op het kabinet om deze kennis en ervaring juist nu in te zetten. Als provincie hebben we de fieldlabs mede ondersteund en daarmee ook vertrouwen gekregen in de mogelijkheden hiervan."

Nieuw plan, zonder lockdown

"We pleiten daarom voor beleid dat als uitgangspunt heeft ‘we gaan open’ en dat zoekt naar mogelijkheden om dit op een verantwoorde manier te faciliteren. Om zo te zorgen voor een sterke comeback van cultuur, zodat we elkaar veilig kunnen ontmoeten en inspireren."
"Zodat ondernemers in mkb en de culturele sector hun voorraden kunnen verkopen, de rekeningen kunnen betalen en weer hoop krijgen. En zodat het onderwijs breed open kan."
De provincie doet 'een dringend beroep' aan het kabinet om met onder meer ondernemers, werknemers, scholen en culturele instellingen een nieuw plan op te stellen. "Een plan dat perspectief biedt, zonder lockdowns. We rekenen op u!"

Ondernemersvereniging Goor

De ondernemersvereniging Goor Collectief stuurde vandaag een soortgelijke brandbrief naar het college van B&W. "Het begrip voor de maatregelen neemt zienderogen af en er bereiken ons schrijnende verhalen", staat in die brief. "Het is tijd om ook naar de economische gezondheid te kijken en daarom zo snel mogelijk toe te staan dat winkeliers, horeca, kappers en andere dienstverleners hun deuren weer veilig openen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.