Archeologen leggen fundering bloot van Ommerschans bij Balkbrug

Medewerkers van het archeologische bureau Raap hebben delen blootgelegd van de fundering van de Ommerschans bij Balkburg.

De Ommerschans is een archeologisch waardevolle locatie bij het forensisch-psychiatrisch centrum Veldzicht in Balkburg. Op verzoek van grondeigenaar Staatsbosbeheer worden momenteel door Raap proefsleuven gegraven om uit te vinden hoeveel er nog in de bodem terug te vinden is van de vroegere bebouwing in dit gebied. Op de Ommerschans stond tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de 16e en 17e eeuw een groot verdedigingswerk. In 1822 werd op initiatief van de maatschappij van weldadigheid een opvanghuis voor bedelaars gebouwd. De bedelaarskolonie werd gevestigd op de plek van de verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog.

De funderingen die momenteel bij opgravingen worden blootgelegd zijn waarschijnlijk van deze bedelaarskolonie. Het gebouw behoorde in die tijd tot de grootste bouwwerken van Nederland. Staatsbosbeheer wil bekijken of de historie van de Ommerschans en de archeologische vondsten zichtbaar gemaakt kunnen worden voor publiek.

Deel dit artikel:

Reageren