Burgemeester Borne over communicatie rond verzoek COA: 'Wilden eerst steun van de raad, die kwam niet'

Het is een technisch verhaal, de gang van zaken rond het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), september vorig jaar, om driehonderd asielzoekers op te vangen op voormalig azc Azelo. Burgemeester Pierik was er al een beetje bang voor toen gisteravond werd besloten dat twee tot dan toe geheime memo's niet meer geheim mochten blijven. "Door de geheimhouding op te heffen ontbreekt nu wel de context, want er zijn ook andere stukken die heel relevant zijn." Toch probeert Pierik de gang van zaken, die flinke onrust bij omwonenden heeft veroorzaakt, uit te leggen.

Omwonenden voelen zich namelijk aardig bedonderd door het college, en ze hadden vorig jaar ook al het gevoel dat ze aan het lijntje werden gehouden. Want waarom leek het erop dat er opnieuw asielzoekers zouden worden opgevangen in het leegstaande pand, maar werden zij nergens van op de hoogte gebracht?

Informeel verzoek

"We (het college van Borne) hebben in augustus een informeel verzoek gekregen van het COA, om te kijken of er draagvlak zou zijn voor het ontvangen van een formeel verzoek", begint de burgemeester zijn verhaal. "Dat verzoek hebben we eerst willen delen met de raad. Dat is mede gevoed door de gevoelige situatie die we hebben gehad in december 2020. Toen zijn we ook teruggefloten door de raad, dus heeft het college nu tegen het COA gezegd: wij staan er positief tegenover, maar gaan het alleen doorzetten als de raad ons daarin steunt."

De situatie was op dat moment nijpend, op z'n zachtst gezegd. "Het vliegveld in Kabul (Afghanistan) stond vol met mensen die probeerden weg te komen, de humanitaire nood was heel groot. Tegen die achtergrond werd de vraag door het COA gesteld en hebben wij gezegd: we kunnen niet weer nee verkopen zonder eerst het gesprek met de raad aan te gaan."

De vraag werd dus voorgelegd aan de raad. "En er is die avond niet door de gemeenteraad gezegd: we steunen het. Conclusie op het einde van de avond was dan ook dat wij aan het COA gingen teruggeven dat we niet ontvankelijk waren voor een formeel verzoek. Dat is alleen niet duidelijk geworden uit de twee notities die jullie (de media, red.) hebben gezien. Nogmaals: de uitkomst was dat de raad zei 'we willen niet een formeel verzoek ontvangen' en dat hebben we ook teruggegeven aan het COA."

Nood is hoog

Alleen: de nood bij het COA werd steeds hoger, omdat er gewoonweg te weinig opvangplekken beschikbaar waren om de instroom van nieuwe vluchtelingen op te vangen. "De nood bij het COA was zo hoog dat gaande de maand september er toch een formeel verzoek bij ons is neergelegd", gaat Pierik verder.

Dus, ondanks de melding van het college van Borne geen formeel verzoek te ontvangen, besloot het COA toch een formeel verzoek neer te leggen.

Een week later worden de omwonenden geïnformeerd over de plannen. "Het is zeker onze bedoeling geweest om omwonenden te betrekken", zegt Pierik, "maar de volgorde van stappen hebben we omgekeerd omdat op dit dossier in de Bornse gemeentepolitiek een zeer grote gevoeligheid bestaat."

De nood bij het COA was zo hoog dat gaande de maand september er toch een formeel verzoek bij ons is neergelegd.
Burgemeester Pierik

"Dus heeft het college gezegd: eerst aan de voorkant weten of er überhaupt ruimte is in de politiek om verder te gaan, voordat we naar de buurt gaan. De stap naar de buurt hebben we helemaal niet hoeven te zetten, want de raad zei ons: we willen het niet." Uiteindelijk wordt eind september, onder druk van de publieke opinie, helemaal een streep door het plan gezet.

Uitleggen

Sinds gisteravond de geheimhouding op twee notities uit het dossier is komen te vervallen, heeft Pierik een aantal gesprekken gevoerd. "Ik heb met de buurt, met de indiener van het wob-verzoek (eind september door Gemeenschapsbelangen Groot Azelo ingediend, red.) uitgebreid contact gehad. Ik begrijp de frustratie, ik heb ook uitgelegd dat het dus niet zo is dat er een reeks gesprekken plaatsgevonden heeft dat resulteerde in een formeel verzoek."

"Het lastige was ook dat er geheimhouding was afgesproken en dat maakt het voor ons als college niet mogelijk om er in alle openheid over te communiceren."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
BORNE AZELO
Deel dit artikel: