NAM kan ongerustheid bij inwoners Dinkelland over risico's afvalwater niet wegnemen

Medewerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hebben dinsdagavond in de raadszaal van het gemeentehuis van Dinkelland in Denekamp een toelichting gegeven op de effecten van het lozen van afvalwater in de Twentse bodem.

De informatiebijeenkomst, bestemd voor het gemeentebestuur, werd gevolgd door vijftig belangstellenden. Hoewel de NAM met een technisch verhaal de ongerustheid onder raadsleden en inwoners van Denekamp trachtte te weg te nemen, bleef de twijfel en het wantrouwen onder het publiek in de raadszaal bestaan. Daarvoor was de opsomming van feiten wellicht ook teveel om in korte tijd te verwerken.

NAM beantwoordt vragen burgers

Omdat het publiek in de raadszaal geen vragen mocht stellen waren medewerkers van de NAM zo vriendelijk om de bijeenkomst na afloop van het officiële gedeelte voort te zetten in hotel Dordt aan de overzijde van het gemeentehuis. Daar konden burgers nog proberen om antwoord op hun vragen te krijgen.

Dinkelland overweegt buurgemeenten te polsen

De gemeenteraad van Dinkelland overweegt na de toelichting van de NAM om bij buurgemeenten te polsen hoe groot daar de weerstand is tegen afvalwaterlozingen in Twentse bodem. En of de gemeenten gezamenlijk daar iets tegen moeten ondernemen. De NAM leidt het water dat vrijkomt bij boringen op Drentse olievelden via pijpleidingen in diep gelegen Twentse bodemlagen. Deskundigen hebben gewezen op de milieurisico's van deze methode.

Bekijk ook het dossier 'Afvalwater NAM in Twente'.

Deel dit artikel:

Reageren