nieuws

Twente Board presenteert maatregelen tegen torenhoge werkloosheid

Een premie van 5.000 euro voor een nieuwe arbeidsplaats, een salarisaanvulling van 400 euro voor mensen die een baan in Duitsland vinden en het opzetten van een kredietunie voor ondernemers. Het zijn een paar van de vele initiatieven die de Twente Board heeft opgeschreven in het rapport 'Twente Werkt', om de werkloosheid in Twente te verminderen. De werkloosheid is inmiddels 12 procent.
'Actieplan voor een regio met toekomst', dat is de ondertitel van het rapport dat is gemaakt door de 'Twente Board', tien vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, onder leiding van voorzitter Herman Hazewinkel (oud-CEO VolkerWessels).
Het plan is een uitwerking van de adviezen van de commissie Draijer. Die constateerde dat Twente de goede koers had met de focus op de sector 'High Tech Systemen en Materialen', maar dat er meer nodig was om ook de langdurige en ook hoge werkloosheid onder laagopgeleide werkzoekenden aan te pakken.

Actieplan met actielijnen

De Board heeft een 'actieplan', met een vijftal 'actielijnen' opgesteld. Ten eerste moet de 'economische troef' van Twente versterkt worden. Onderzoek en industrie op het gebied van hightechsystemen en -materialen. Dat past goed bij de activiteiten van de Universiteit Twente.
Ten tweede moeten MKB-ondernemers hulp krijgen. Zo'n honderd bedrijven waar de Board mogelijkheden in ziet worden actief benaderd om ze te helpen. Ook komt er wellicht een kredietunie om het makkelijker te maken voor bedrijven om geld te lenen.
Ten derde wil de Board actief op zoek gaan naar nieuwe bedrijven die zich in Twente willen vestigen. Een 'Arbeidsplaatsen Premie Regeling Twente', met een eenmalige premie van 5.000 euro per arbeidsplaats, moet geïnteresseerde bedrijven over de streep trekken om zich in Twente te vestigen.
Ten vierde moet de arbeidsmarkt middels meerdere projecten 'duurzamer' worden. Zo is er het plan om de komende twee jaar 500 werklozen uit Twente aan een baan te helpen. Per werknemer zou er dan vanuit de gemeente een salarisaanvulling van 400 euro moeten komen, voor maximaal een half jaar. Dat om de verschillen tussen de Nederlandse uitkering en het Duitse minimumsalaris te overbruggen.
Ten vijfde wil de Twente Board dat er geld beschikbaar komt om geplande infrastructurele werken versneld aan te leggen.

Ontstaan Twente Board

Het was de commissie Draijer die half juni een rapport presenteerde met een aantal conclusies over de economie van Twente. Samengevat komt het hier op neer: 'Het gaat niet goed in Twente. Hoge werkloosheid, lage inkomens en dreigende krimp schetsen geen gunstig scenario.
De opkomende hightechindustrie geldt als een van de grootste kansen om uit die misère te komen, maar Twente moet ook nadrukkelijk op zoek naar werkgelegenheid voor 'de onderkant' van de economie'.
De Economic Development Board Twente, zoals de Twente Board voluit heet, is met de aanbevelingen van de commissie Draijer (naar Wiebe Draijer, huidig topman Rabobank) aan de gang gegaan. Dat heeft geresulteerd in het rapport 'Twente Werkt', dat er nu ligt.
De Twente Board bestaat uit: Jaap Beernink (Technologiekring Twente), Hans Kroeze (VNO NCW), Jaap Spoorenberg (Industriële Kring Twente), Meindert Schmidt (Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn), Victor van der Chijs (Universiteit Twente), Wim Boomkamp (Saxion), John van der Vegt (ROC Twente), Fred de Graaf (waarnemend burgemeester Enschede, voorzitter Regio Twente) en Eddy van Hijum (provincie Overijssel).
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.