nieuws

Losser schrapt na 200 jaar het ambtsgebed voorafgaand aan gemeenteraad

Bidden
Bidden
Met 1 stem verschil is in Losser dinsdagavond een einde gekomen aan een 200 jaar oude traditie: het ambtsgebed.
"Heer, wij bidden U, stort Uwe mildeste Zegen uit over deze vergadering. Wilt U onze geesten verlichten en onze beraadslagingen geleiden, opdat wij geen ogenblik te kort doen aan onze plicht en in staat mogen zijn de belangen der gemeente Losser met alle krachten te bevorderen. Wij dragen U onze arbeid op tot Uwe meerdere eer en tot heil der gemeente. Amen."
Zo begon de gemeenteraad van Losser tot nu toe. Maar daar komt een einde aan. D66, Burgerinitiatief en VVD in Losser dienden dinsdagavond een motie in voor afschaffing van het ambtsgebed. Vooral het CDA (6 zetels) was daartegen. Maar uiteindelijk werd de motie aangenomen met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Er zijn steeds minder gemeenten die de gemeenteraadsvergadering beginnen of eindigen met een ambtsgebed.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.