nieuws

Kamerleden roepen kabinet op: help mee werkloosheid Twente terug te dringen

De banenmotor in Twente moet weer op gang worden geholpen
De banenmotor in Twente moet weer op gang worden geholpen
Drie Tweede Kamerleden uit Overijssel willen dat het kabinet meewerkt aan het banenplan van de Twente Board. Dat banenplan werd woensdag gepresenteerd en moet de hoge werkloosheid in Twente terugdringen.
De Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) uit Enschede, Tjitske Siderius (SP) uit Zwolle en Keklik Yücel (PvdA) uit Deventer stelden schriftelijk vragen aan de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken. Hun oproep aan het kabinet om mee te werken aan het Twentse banenplan is ook gedaan door Carola Schouten (CU) uit Rotterdam.

De vragen van de vier Kamerleden:

1. Heeft u kennis genomen van het actieplan 'Twente Werkt' van de Economic Development Board Twente?
2. Herinnert u zich de aangenomen motie Slob/Samsom, die de regering verzoekt "waar op initiatief van de regio gewerkt wordt aan structurele versterkingen van de economie, daar waar mogelijk bij te dragen aan actieplannen om innovaties te stimuleren met behulp van rijksbeleid'?
3. Herinnert u zich de aangenomen motie Schouten/Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's?
4. Deelt u de zorgen over de torenhoge werkloosheid in met name de Twentse steden en het gevoel van urgentie om deze werkloosheid terug te dringen?
5. Wat de inzet is op het behoud van overheidsbanen in de regio (zorg, rijksdiensten etc.)?
6. Welke mogelijkheden ziet u om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de verschillende actielijnen die in het actieplan worden genoemd?
7. Kunt u, na overleg met de opstellers van het rapport, uw inzet per actielijn specificeren?
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.