nieuws

Meer zwakke scholen in Overijssel, tegen landelijke trend in

Meer zwakke scholen in Overijssel
Meer zwakke scholen in Overijssel
Het aantal zwakke scholen in Overijssel is gestegen. Twee daarvan zijn zeer zwakke scholen. Dat blijkt uit de cijfers van de Onderwijsinspectie over dit jaar.
Zeer zwak is de basisschool het kindcentrum De Paperclip in Zwolle en VMBO GT van de Scholingsboulevard in Enschede. Het gaat om de stand per 1 september.

Meer zwakke scholen

De Onderwijsinspectie constateert dat landelijk het aantal zwakke scholen daalt, maar in Overijssel is dat nog niet merkbaar. Het afgelopen jaar waren er negen zwakke basisscholen in Overijssel, waarvan geen enkele zeer zwak. Dit jaar is dat aantal gestegen tot dertien, waarvan één zwak.
In het voorgezet onderwijs waren er vorig jaar veertien zwakke scholen, waarvan één zeer zwak. Dat was een school in Kampen. Dit jaar zijn dat er zestien waarvan er dus één in Enschede zeer zwak.

Streng toezicht

Voor basisscholen gelden de resultaten van de eindtoets, in veel gevallen de Cito-toets. Voor het voortgezet onderwijs gelden de eindexamenresultaten en het aantal scholieren dat blijft zitten en afstroomt naar een lager niveau. Als scholen achterblijven, kijken inspecteurs ter plekke naar hoe les wordt gegeven, hoe leerlingen worden begeleid en hoe resultaten worden bijgestuurd.   
De scholen die een zwakke tot zeer beoordeling krijgen, komen onder toezicht te staan van de Onderwijsinspectie. Ze moeten duidelijk maken hoe ze de lessen en de begeleiding verbeteren en krijgen geregeld controle. Voor zeer zwakke scholen in de Onderwijsinspectie strenger. Overijssel heeft 579 basisscholen en 180 scholen voor voortgezet onderwijs.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.