Opnieuw toename aantal otters, verkeerssterfte blijft grootste bedreiging

Het aantal otters in Nederland is opnieuw toegenomen. Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen Universiteit denkt dat er momenteel 140 otters leven tegen zo'n 80 tot 100 vorig jaar. In 2002 werd de otter opnieuw in ons land geïntroduceerd. Buitenlandse otters werden toen uitgezet in natuurgebied Weerribben-Wieden.

De otter lijkt het dus goed te doen. Minder gunstig is volgens Alterra dat uit de DNA-analyses blijkt dat individuele otters steeds minder genetische variatie vertonen. Dit komt door inteelt. Welke gevolgen dit heeft voor de populatie is onbekend. De onderzoekers vinden wel dat er snel "vers bloed" in de populatie moet worden gebracht, door het bijplaatsen van otters van buitenaf.

Behalve een toename van het aantal otters neemt ook het aantal verkeersslachtoffers onder de beestjes toe. Verkeerssterfte is de belangrijkste bedreiging voor de otter. In Overijssel zijn er negen verkeerssituaties die volgens de onderzoekers zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.

De knelpunten zijn:

- N334 Blauwehandseweg: deze weg doorkruist de Wieden en er zijn de afgelopen jaren al tien otters doodgereden, waarvan recentelijk twee in 2012 en één in 2013. Her en der zijn rasters geplaatst, maar nog niet het hele traject is veilig. Gevaarlijk zijn de stukken waar slechts aan één zijde van de weg rasters staan. Vanaf De Belterwijde tot de sluis zouden in ieder geval rasters moeten worden geplaatst aan beide zijden van de weg. Een mogelijk alternatief is het aanbrengen van geluidsribbels.


- N334 Beulakerweg: in het verleden vielen ook op dit stuk van het traject Steenwijk-Zwartsluis veel slachtoffers. Door de rasters met faunabuizen die zijn aangebracht lijkt dit stuk weg veiliger.

- N351 Slijkenburgerdijk: er zijn hier al meerder slachtoffers gevallen; de weg loopt hier parallel aan Linde en Nieuw Kanaal; er ligt weliswaar een faunabuis onder de weg met geleidende rasters, maar het raster aan de westzijde is te kort. Aan een kant komt de buis uit op het fietspad, wat niet ideaal is. Daar zou een sloot moeten worden gegraven met geleidend raster richting de faunabuis.

- N351 Slijkenburgerdijk: (even ten noorden van vorige locatie): op smalste plek in bocht zou een faunabuis moeten komen met geleidend raster.

- De Auken: ook hier zijn al meerdere slachtoffers gevallen; de weg zou moeten worden uitgerasterd tot aan de kruising met de Gasthuisdijk; een alternatief is het nemen van verkeersremmende maatregelen.

- N331 tussen Zwartsluis en Hasselt: meerdere slachtoffers; de weg kruist hier de belangrijke verbinding tussen De Olde Maten en het Zwarte Water. Er zijn hier geen maatregelen genomen, die de ottersterfte zouden kunnen verminderen. De aanleg van een of meerdere faunabuizen met geleidende rasters is hier noodzakelijk om deze locatie veiliger te maken. Bij de brug die de verbinding vormt tussen De Olde Maten en Zwarte Water zijn mogelijk wel al voorzieningen getroffen (looprichels met aan één zijde rasters).

- N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove: gemaal Barsbeker; verkeersslachtoffer; wissel loopt hier over de weg; valt nog te bezien welke maatregelen hier het meest adequaat zullen zijn.

- N334 tussen Zwartsluis en de Beukerssluis ter hoogte van de verbinding tussen De Olde Maten en De Wieden. In het verleden is hier al een verkeersslachtoffer gevallen (2008); faunatunnel met geleidende rasters zou knelpunt oplossen?

- Meenteweg: dit knelpunt is gelegen in de Lokkenpolder (Weerribben); er is jaren geleden gedeeltelijk raster aangebracht met een faunabuis, maar onlangs is hier opnieuw een otter doodgereden. Rasters moeten worden verlengd en waar kapot worden hersteld. Daarnaast zijn snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk. Binnen de Weerribben is de maximale snelheid 60 km/uur, maar deze wordt frequent overschreden.

Meer over dit onderwerp:
otter Weerribben-Wieden Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren