Nieuws

Overijssel gaat 'gedwongen' handhaven bij PAS-melders en stuurt kabinet brandbrief

Overijssel gaat 'gedwongen' handhaven bij PAS-melders en stuurt kabinet brandbrief
Overijssel gaat 'gedwongen' handhaven bij PAS-melders en stuurt kabinet brandbrief © GettyImages
De provincie Overijssel gaat handhaven bij een viertal 'PAS-melders' op overtreding van de stikstofregels. Dat doet de provincie met tegenzin, maar uitspraken van de rechter dwingen Overijssel daartoe. In een brandbrief vraagt de provincie het kabinet om die PAS-melders zo snel mogelijk te legaliseren, zoals het had beloofd.
PAS-melders zijn bedrijven die voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid, bijvoorbeeld van een uitbreiding. Zij hoefden daarvoor geen vergunning aan te vragen; de melding was genoeg.
Maar in 2019 zette de Raad van State een streep door het overheidsbeleid en daarmee ging de hele Programmatische Aanpak Stikstof van tafel.

Niet genoeg stikstofruimte

De juridische positie van die zo genoemde PAS-melders werd daardoor onduidelijk. Het kabinet beloofde met een oplossing te komen voor de PAS-melders. Ze zouden worden gelegaliseerd. Om dat te kunnen doen, moet er alleen wel eerst genoeg stikstofruimte zijn. Op dit moment is de totale uitstoot van stikstof namelijk te hoog.
Diverse maatregelen moeten die uitstoot omlaag brengen, waardoor 'stikstofruimte' ontstaat en legalisatie mogelijk is. Volgens de rechter is er echter geen enkele garantie dat PAS-melders binnen afzienbare tijd gelegaliseerd kunnen worden, en moet Overijssel daarom dus handhaven.
De provincie wilde dat niet omdat de ondernemers 'ter goeder trouw hebben gehandeld'. Ze dachten aan de overheidsregels te voldoen - tot de Raad van State in 2019 een streep zette door het beleid.

Brandbrief

Dat de provincie nu gedwongen is om te handhaven, is aanleiding voor de brandbrief aan het kabinet. Daarin schrijft het Overijsselse provinciebestuur 'de urgentie' van een 'onontkoombare aanpak' voor stikstofreductie te benadrukken: "Die aanpak is niet alleen nodig voor deze PAS-melders, maar voor al onze bedrijven, voor onze maatschappelijke opgaven zoals de woningbouw opgave, en niet in de laatste plaats voorde natuur."
Volgens de provincie zijn de huidige maatregelen te vrijblijvend, en bieden die onvoldoende zekerheid dat de doelen voor natuurherstel worden gehaald. Voor de aanpak van de stikstofcrisis heeft het kabinet 25 miljard uitgetrokken.
[article:Provincie reageert op PAS-uitspraak: "Raad van State geeft boeren nog meer onzekerheid":2053323]

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.