Nieuws

Provincie wil weer geld steken in biomassa: 'Nodig om klimaatdoelen te halen'

De provincie Overijssel wil weer geld steken in biomassa waarbij hout wordt verbrand.
De provincie Overijssel wil weer geld steken in biomassa waarbij hout wordt verbrand. © Archief
De provincie Overijssel wil weer geld steken in biomassa waarbij hout wordt verbrand. Financiering daarvan werd een jaar geleden nog opgeschort, omdat niet kon worden gegarandeerd dat alleen duurzaam geteeld hout werd gebruikt. Volgens het provinciebestuur is biomassa 'nodig voor de energietransitie en om de klimaatopgave te realiseren'.
De geldkraan van het Energiefonds Overijssel moet daarom voor bepaalde toepassingen van biomassa weer worden opengedraaid. Het gaat daarbij vooral om warmtetoepassingen, zoals de verwarming van monumentale panden of stadskernen, als daarvoor geen duurzame alternatieven (zoals warmtepompen) voorhanden zijn.
In de industrie zou biomassa bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor 'proceswarmte' in de asfaltindustrie. De verwachting is dat daarvoor op termijn wél duurzamere alternatieven zijn, op waterstof of elektriciteit.

Duurzaam?

Biomassa is omstreden. Het wordt als duurzaam aangemerkt omdat de bomen die de verbrandingsoven in gaan, in hun leven evenveel CO2 opnemen als ze bij verbranding uitstoten. In die zin zou het klimaatneutraal zijn. Maar los van de kritiek op die theorie, gaat die vlieger alleen op als lokaal hout wordt verbrand. Schepen waarmee hout uit de Baltische Staten of van verder naar Overijssel wordt gehaald, stoten immers ook CO2 uit.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent is verminderd ten opzichte van 1990 (en in 2050 met 95 procent). De uitstoot door biomassa wordt hierbij niet meegeteld. Gedachte daarachter is dat die uitstoot gecompenseerd wordt door het planten van nieuwe bomen en planten.
Daarom stelde de provincie Overijssel aanvankelijk herkomsteisen aan het hout. Maar: "Dat bleek tot onze verrassing niet toegestaan", zei gedeputeerde Tijs de Bree daar vorig jaar over.
Dat gegeven én het feit dat in Den Haag werd gewerkt aan nieuw beleid, waren toen aanleiding om de financiering van biomassa via het Energiefonds Overijssel op te schorten.
Tijs de Bree
Tijs de Bree © RTV Oost
Volgens de provincie is dat nieuwe beleid er nu. Door te sturen op 'gewenste' toepassingen en met de gestelde voorwaarden, is het volgens de provincie daarom nu wél verantwoord om biomassaprojecten financieel te ondersteunen.

'Biomassa noodzakelijk'

Biomassa vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe energieplannen van de provincie Overijssel. In het voorstel aan Provinciale Staten om akkoord te gaan met het opnieuw financieren van biomassa, wordt dat meerdere keren benadrukt. Ook wordt aangehaald dat het rijk de inzet van biomassa als 'noodzakelijk' ziet voor de verduurzaming van de economie en het realiseren van de klimaatopgave.
Ruim elf procent van alle energie die in Nederland is opgewekt is duurzaam. Meer dan de helft van die groene energie werd volgens Milieudefensie opgewekt met biomassa. En weer de helft daarvan werd opgewekt door hout gestookt in biomassacentrales.
In het regeerakkoord staat overigens dat het nieuwe kabinet 'het gebruik van houtige biomassa' voor energiedoeleinden 'zo snel mogelijk' wil afbouwen. "We staan alleen het gebruik van houtige biomassa die geproduceerd is in de EU toe, zodat we de naleving van duurzaamheidscriteria kunnen monitoren." Verder wil het kabinet dat duurzame alternatieven voor biomassa voor warmtetoepassingen 'versneld' worden ontwikkeld.
Ook Overijssel zet in op innovatie, in de hoop technologieën te ontwikkelen die biomassa kunnen vervangen of helpen biomassa efficiënter en hoogwaardiger in te zetten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.