Nieuws

Opnieuw problemen met injectieputten van de NAM in Twente

Hekken en waarschuwingsborden rondom een NAM-locatie in Twente
Hekken en waarschuwingsborden rondom een NAM-locatie in Twente © RTV Oost, Oscar Siep
De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft nog meer problemen met de injectie van afvalwater dan tot nu toe bekend was. Nadat in Rossum een gescheurde put vorig jaar juni werd afgesloten en als gevolg daarvan een andere put door de toezichthouder buiten gebruik werd gesteld, is er nu een derde injectieput met problemen. De NAM heeft die put uit voorzorg buiten gebrek gesteld.
In Twente blijven de problemen zich opstapelen voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Oorspronkelijk startte het bedrijf in 2011 via tien oude gaswinputten met de injectie van afvalwater in de diepe bodem van Noordoost-Twente. Na tal van problemen werden steeds meer putten door de NAM zelf gesloten.
De afvalwaterinjectie concentreerde zich daardoor alleen nog in het lege gasveld Rossum-Weerselo. Via vier injectieputten werd dat oude lege gasveld gevuld met chemisch vervuild water dat afkomstig is uit de Drentse oliewinning.
De NAM hield zich groot en stelde alles onder controle te hebben maar ook in het veld Rossum-Weerselo volgt het ene na het andere probleem.

Verscherpt toezicht

In het voorjaar van 2021 werd duidelijk dat er grote problemen waren. Eén van de resterende vier putten is op één kilometer diepte gescheurd.
De Nederlandse Aardolie Maatschappij klopt zichzelf altijd op de borst, vanwege de goede monitoringsystemen maar nu moest het miljardenbedrijf ineens nederig een pas op de plaats maken. De afvalwaterinjectie kwam in juni vorig jaar onder verscherpt toezicht te staan.
Het Staatstoezicht op de Mijnen gaf de NAM een tik op de vingers, omdat de NAM de scheur in de put ROW2 zelf en veel eerder had moeten ontdekken. De NAM heeft ruim twee jaar lang honderden miljoenen liters afvalwater in die injectieput gepompt. Maar uit de gegevens van het bedrijf had de NAM de scheur zelf al twee jaar eerder moeten ontdekken.
Een boortoren van de NAM aan het werk bij de gescheurde injectieput ROW2 in Rossum
Een boortoren van de NAM aan het werk bij de gescheurde injectieput ROW2 in Rossum © RTV Oost
De gescheurde put ROW2 werd in allerijl en hermetisch afgesloten. De buizen werden weg gefreesd en de ontstane holle ruimte op een kilometer diepte werd door de NAM over een lengte van zo'n honderd meter met cementbeton volgestort. Nog steeds doet het oliebedrijf onderzoek naar de oorzaak van de scheur.

Extra onderzoek

De toezichthouder gaf opdracht om extra metingen te doen bij de resterende drie injectieputten. Uit dat onderzoek zou moeten blijken of de afvalwaterinjectie nog steeds veilig is.
Intussen werd de NAM verboden om één van de drie putten, die zeer dichtbij de gescheurde put ligt, te blijven gebruiken. Volgens de toezichthouder moest eerst duidelijk zijn of deze injectieput ROW7 mogelijk dezelfde problemen kende als put ROW2.
Zolang dat onderzoek duurde kon de NAM alleen nog afvalwater injecteren in de laatste twee resterende putten, ROW4 en ROW5. Ook deze injectieputten liggen in Rossum en sluiten aan op het gasveld dat loopt van onder Oldenzaal tot voorbij Ootmarsum.

Nieuwe onregelmatigheid

Nu heeft de toezichthouder de NAM verboden om injectieput ROW4 te blijven gebruiken. Opnieuw blijkt uit onderzoek dat er iets mis is. Bij extra metingen aan ROW4 zijn ook hier onregelmatigheden vastgesteld. Dat meldt Staatstoezicht op de Mijnen op haar website.
ROW4 was voor de NAM na de problemen bij de andere putten nog de belangrijkste injectieput, maar ook die is nu door de toezichthouder buiten gebruik gesteld.
NAM-locatie voor afvalwaterinjectie aan de Tramweg in Rossum
NAM-locatie voor afvalwaterinjectie aan de Tramweg in Rossum © ANP/Herman Engbers
Er is volgens de toezichthouder geen schade toegebracht aan mens of milieu. Als de NAM in Twente wil blijven injecteren, heeft ze daar nu nog slechts één injectieput voor.

Onafhankelijke expert

Het Staatstoezicht op de Mijnen laat de onderzoeken van de NAM nu beoordelen door een externe en onafhankelijke expert. Naar verwachting moet in deze zomer duidelijk worden of injectie van afvalwater in Twente nog veilig is. Tot die tijd kan de NAM alleen ROW5 nog blijven gebruiken.
Overigens ligt de volledige injectie van afvalwater in Twente al stil sinds december 2021. De NAM heeft jarenlang de maximale vergunningswaarden voor de giftige stoffen tolueen en koolstofdioxide overschreden.
Omdat op die manier onrechtmatig veel giftige stoffen in de Twentse bodem terecht kwamen, dreigde de vergunning te worden ingetrokken.
Om dat te voorkomen heeft de NAM in december uit eigen beweging de injectie stil gelegd. Die is tot nu niet opgestart omdat het bedrijf de tolueengehaltes niet onder controle krijgt. Naar verwachting zal de injectie van afvalwater niet eerder dan juni worden opgestart.

Stilleggen kost miljoenen euro's

Iedere dag dat er geen afvalwater in de Twentse bodem kan worden geïnjecteerd, kost dat de NAM zo'n driehonderdduizend euro. Want als het afvalwater niet kan worden afgevoerd, kan er geen olie gewonnen worden in Drenthe.
Oliewinning in Schoonebeek Drenthe
Oliewinning in Schoonebeek Drenthe © RTV Oost
Intussen zijn de maatschappelijke opvattingen over de afvalwaterinjectie ook flink veranderd. Eind december eiste de ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat de injectie wordt stil gelegd. Er is sinds de start van de injectie in 2011 meer dan 19 miljard liter chemisch vervuild afvalwater in de bodem gepompt.
De aanhoudende onrust in Twente heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris mijnbouw de injectie van afvalwater naar Drenthe wil verplaatsen.
Dat wil hij omdat het logischer is om dat afvalwater terug te pompen in het olieveld waar het ook vandaan komt. Staatssecretaris Vijlbrief streeft ernaar om de afvalwaterinjectie voor het einde van het jaar naar Schoonebeek te verplaatsen.
Explainer: Waarom de NAM giftig afvalwater in de Twentse bodem pompt:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.