Nieuws

Provincie verrast over weglopen LTO Noord uit stikstofgesprekken, maar "deur staat altijd open"

Provincie verrast over weglopen LTO Noord uit stikstofgesprekken, maar "deur staat altijd open"
Provincie verrast over weglopen LTO Noord uit stikstofgesprekken, maar "deur staat altijd open" © ANP Hollandse Hoogte / Laurens Van Putten
Het provinciebestuur van Overijssel is verrast dat LTO Noord niet meer meedoet aan de zogenaamde 'gebiedsgerichte aanpak stikstof'. Dat zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Vanmorgen maakte LTO bekend niet meer te willen praten over lokale oplossingen voor de stikstofcrisis.
De druppel voor LTO is de brief van minister Van der Wal, waarin onder meer versnelde en gedwongen uitkoop van boeren wordt besproken om de stikstofuitstoot terug te dringen. De provincies zijn aan zet, moeten met een plan komen om de uitstoot van stikstof te verminderen, maar als dit niet snel genoeg effect gaat hebben grijpt het Rijk in, aldus de minister in haar brief. LTO mist vooral perspectief voor boeren die willen blijven.
LTO Noord regiovoorzitter Harold Zoet. "Er staat nog steeds veel te weinig concreet in, we missen het 'hoe dan' en vinden dwang en opkopen van boeren geen basis voor gesprekken. Als je kijkt naar bepaalde natuurgebieden in Overijssel, dan kan je alle boeren daar wegkopen, maar dan nog haal je de natuurdoelen niet. Dus laat die zogeheten kritische depositie waardes los en maak een plan waar we echt mee vooruit kunnen."

Verrassing

Het nieuws dat LTO Noord zich terugtrekt uit de overleggen, deed bij gedeputeerde Ten Bolscher even zijn wenkbrauwen fronsen. "Je leest het en denkt: 'Wat gebeurt hier?'. Aan de andere kant kan ik me het wel voorstellen. Ik heb ook de zorgen gehoord naar aanleiding van de brief van de minister, die deel ik ook als provinciebestuurder."
Gebiedsgerichte aanpak van stikstof houdt in dat lokaal wordt gekeken hoe stikstofuitstoot het best kan worden teruggedrongen. In Overijssel zijn zes gebieden aangewezen waarin de provincie, boeren, natuurorganisaties en andere betrokkenen, zoals LTO, onderzoeken hoe dit het beste kan.
"Maar als je dan ziet dat een organisatie als LTO - die constructief meedenkt en samen de schouders eronder zet - met deze keuze komt, dan is dat wel een verrassing."
Provincie verrast over weglopen LTO Noord uit stikstofgesprekken, maar "deur staat altijd open"

Pauzeknop

Hoewel het statement van LTO Noord vanmorgen weinig ruimte voor interpretatie overliet, was de organisatie vanmiddag al iets minder stellig. LTO Noord zegt op dit moment te stoppen met de gesprekken in Overijssel, maar de organisatie sluit niet uit dat het later weer aanschuift aan de overlegtafel. "We zijn niet uit de gesprekken gestapt, maar we drukken op de pauzeknop", zegt regiovoorzitter Harold Zoet met nadruk.
"Wij gaan zelf een soort feitenrelaas op papier zetten, wat er is er nu aan de hand in Overijssel, wat betekent het en ook wat kan wel. Als dit 'manifest' klaar is gaan wij zeker weer richting de provincie om verder te praten. Want we moeten het samen doen. Alleen heeft de landbouw nu het gevoel dat van samen weinig sprake is. Zo koop je wel boeren op, maar laat je de industrie met technische innovaties stikstof verminderen of Lelystad Airport, dat zelfs geen vergunning heeft, ongemoeid. En dat steekt. Zo kunnen wij niet de belangen van onze achterban goed behartigen. Dus we drukken op de noodknop."

Deur staat open

Ten Bolscher hoopt dat de organisatie weer aan tafel komt zitten. "Wat ons betreft staat de deur altijd open. Hun keuze is nu gemaakt, maar de zorgen die delen wij. Ik ga in ieder geval verder om in Den Haag de zaken onder de aandacht te blijven brengen."
Overijssel is in Den Haag juist een soort 'voorbeeld-provincie' voor de lokale aanpak van stikstof, de gesprekken die al maanden bezig zijn op gebiedsniveau om de stikstof aan te pakken hebben volgens Ten Bolscher ook nog steeds toekomst. Dat dit juist nu in Overijssel is gebeurd, zegt wel heel veel over het gebrek aan vertrouwen van de agrarische sector in het plan van de minister van Natuur en Stikstof.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.