nieuws

Reddingsplan landgoederen in Overijssel mislukt

De proef 'rood voor groen' om Overijsselse landgoederen uit de financiële zorgen te helpen is allesbehalve een succes. Het project heeft de financiële zorgen voor de deelnemende landgoederen alleen nog maar groter gemaakt.
Aan de proef doen drie landgoederen mee: de Groote Scheere bij Gramsbergen, Den Alerdinck II bij Heino en de Hulst bij Oldenzaal. De landgoederen kregen alle drie toestemming van de provincie om nieuwe woningen te bouwen. Via de pacht leveren de woningen extra inkomsten op, die kunnen worden gebruikt voor het onderhoud van de landgoederen.
Overijssel telt 270 landgoederen. Het kost de eigenaren steeds meer moeite om de immense terreinen te onderhouden, zeker als er sprake is van cultureel erfgoed. Traditionele inkomstenbronnen als pacht, landbouw, houtproductie en jacht leveren te weinig geld op. Steeds vaker is daarom sprake van achterstallig onderhoud of moet de hulp van liefdadigheidsinstellingen worden ingeroepen om de financiële tekorten weg te werken.

Ei van Columbus

'Rood voor groen' leek het ei van Columbus, tot de huizenmarkt instortte en er geen belangstelling bleek voor de aangeboden kavels. Ook blijkt uit een evaluatie dat gemeenten het project nogal eens tegenwerken, omdat die liever geen nieuwe huizen willen op de landgoederen. Verder is het voor veel mensen ook een drempel om de grond niet in eigendom te krijgen, maar in erfpacht.

Financieel gat

Inmiddels is, sinds de start tien jaar geleden, de eerste kavel verkocht op landgoed de Groote Scheere. Rentmeester Daan van Beuningen heeft er alle vertrouwen in dat ook de elf andere kavels verkocht gaan worden, al kan dat nog zeker tien jaar gaan duren. "Tot die tijd zitten we met een financieel gat, maar wij kunnen dat nog wel opvangen. Als je puur landschappelijk kijkt, dan is het project wel geslaagd. Achterstallig onderhoud aan houtwallen is aangepakt, er is een oude beekloop hersteld, vijvers zijn aangelegd, voorzieningen voor recreanten zijn verbeterd. Alleen hopen we de investeringen nog wel een keer terug te zien."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.