Nieuws

Boeren gaan natuur beheren in Boetelerveld

Boeren gaan natuur beheren Boetelerveld
Boeren gaan natuur beheren Boetelerveld © RTV Oost/Chantal Everaardt
"Boetelerveld gaat niet weg, maar wij boeren gaan hier ook niet weg. Wij boeren al eeuwen met de natuur. Het landschap is hier mooi en samen gaan wij het nog mooier maken." Terry Heuven is een van de vier boeren die voortaan het beheer voert over 18 hectare natuurgronden. Tegen een vergoeding, want het vernatten van het gebied heeft zeker invloed op de landbouwbedrijven.
De boerenfamilies Heuven, Wallink, Nij Bijvank en Besten zijn de komende drie jaar trotse beheerders van een slenk, een natte laagte in het landschap. Daarnaast gaan ze hectares kruiden- en faunarijk grasland beheren. Er moeten aanpassingen komen in de huidige bedrijfsvoering, maar melkveehouder Terry Heuven ziet het wel positief in.
"Wij kijken met verbazing naar de actuele discussies. De verhoudingen tussen natuur en landbouw worden in onze ogen onnodig op scherp gezet. Wij willen geen visie zonder inhoud, wij boeren maken al eeuwenlang deel uit van het landschap. We beseffen dat de keuze om hier te blijven boeren betekent dat wij bij wijze van spreken geen 300 koeien op deze locatie kunnen houden. Maar we willen wel een goede boterham blijven verdienen met melkvee als onze grootste passie zodat ook de komende generaties kunnen blijven boeren."
De 'slenk' is onderdeel van het boeren natuurbeheer
De 'slenk' is onderdeel van het boeren natuurbeheer © RTV Oost/Chantal Everaardt

Afronden lang proces

Toverwoord in en rond Boetelerveld is 'samen' doen. Samen met natuurorganisaties, waterschap en provincie en dus de boeren het landschap versterken. Het gebied is in 2014 aangewezen als Natura 2000 gebied en dus kwetsbare natuur. Dat heeft gevolgen voor de omgeving. Ook de provincie weet dat en zoekt daarom samen met de boeren naar een toekomstgerichte landbouw met bijbehorend verdienmodel. Hier in Salland lijkt dat gelukt. De komende drie jaar, met mogelijke verlenging van nog eens drie jaar, wordt gekeken hoe het in praktijk gaat bevallen. Dat is in boeren-termen kort beheer, maar de partijen vinden het een goed begin.
Handtekening onder intentieverklaring Boetelerveld
Handtekening onder intentieverklaring Boetelerveld © RTV Oost/Chantal Everaardt
"Als afronding van een proces van jaren is het goed te zien dat er lef, vertrouwen en passie is om dit agrarisch natuurbeheer verder te ontdekken." Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is blij dat het unieke gebied midden in agrarisch Salland nu deels beheerd gaat worden door boeren. Het was een proces dat zeker ook moeizame momenten heeft gekend en dat weten alle partijen ook. "Het is logisch dat ook moeizame onderwerpen op tafel werden gelegd," zegt Ten Bolscher.
"Dit is het vraagstuk waar wij in Nederland mee worstelen, agrarisch natuurbeheer, een verdienmodel en perspectief voor boeren wat ook de minister van Landbouw, Staghouwer, zoekt. In dit gebied past het. Niet overal zal het gaan, daarom is het ook maatwerk. Maar ik heb er vertrouwen in."
Op de vraag of dit dan het Ei van Columbus is, is Ten Bolscher reëel. "Niet het Ei maar wel een van de eieren, het blijft een zoektocht, maar als ik zie dat hier in het gebiedsproces ook de moeilijke vraagstukken werden benoemd, de bereidheid er is, dan ben ik daar wel positief over."

Noaberschap

Heuven vindt het eigenlijk vreemd dat de buurman Landschap Overijssel en de boeren elkaar amper kennen. "Daarom ben ik blij met deze stap, dit heet noaberschap. We kunnen van elkaar leren, zonder ingewikkelde rekenmodellen, maar als een plek waar mensen al jaren fijn wonen en samenleven."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.