Nieuws

Wierdense boeren willen eigen Agrarisch Terrein Beheer organisatie oprichten

Wierdense boeren willen natuurgronden beheren
Wierdense boeren willen natuurgronden beheren © RTV Oost\Chantal Everaardt
Een groep van zo'n zestig boeren in Wierden en omgeving willen met elkaar natuurgronden gaan beheren, tegen een volwaardige vergoeding. Ze willen zich daarom verenigen in een Agrarische Terrein Beheer-organisatie. Het plan is vanochtend overhandigd en toegelicht aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie.
Het gebied waar de boeren zitten is een gebied met veel uitdagingen. Zo zegt een van de initiatiefnemers van het eerste uur, melkveehouder Gerrit van der Kolk.
"Het is hier prachtig, maar we zitten ook met aangewezen kwetsbare natuurgebieden die vernat moeten worden. Er wordt hier ook veel drinkwater gewonnen, waardoor het grondwaterpeil een meter is gezakt. Dat heeft grote gevolgen voor het gebied, voor ons als boeren, maar ook voor de natuur. Wij willen hier blijven, met onze familiebedrijven, maar er zijn ook plannen voor een groot aaneensluitend natuurpark. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en meehelpen aan het versterken van de biodiversiteit en bijvoorbeeld waterberging met een toekomst voor de landbouw."

Zelf regie

Meer boeren zoeken met elkaar, natuurorganisaties, waterschappen en overheden naar oplossingen in de gebieden waar ze vaak al jaren, zo niet eeuwen, boeren. Rudi de Wilde, de opvolger van boerderij de Paswever in Enter, denkt dat door zelf de regie in handen te nemen je met elkaar een goede toekomst kunt opbouwen.
tekst gaat verder onder video
Wierdense boeren willen natuur beheren
Inzet van het zogeheten manifest is een goed verdienmodel voor boeren, dat naast de opbrengsten van het boerenbedrijf boeren ook voor natuurbeheer beloont. Zodat bedrijven niet hoeven te groeien om rendabel te blijven, maar er wel een goede boterham verdiend kan worden. De boeren willen zoveel mogelijk landbouwgrond behouden, daarnaast de gronden rond natuurgebieden gaan beheren.
Meedoen aan de nieuwe Agrarische Terrein Beheer-organisatie is op basis van vrijwilligheid. Van der Kolk benadrukt dat niemand verplicht is om mee te doen. "Maar wij hebben eerst onze achterban geïnformeerd, bij een informatieavond waren ruim honderd boeren. Je merkt dat men hier heel goed weet wat er speelt. Als wij niets doen houden we nog maar een kwart van de boeren over. Dat drukt emotioneel zwaar op gezinnen en bedrijven. Met elkaar zo'n plan verder uitwerken, met onze kennis gronden gaan beheren voor meer biodiversiteit en een betere toekomst kon op veel enthousiasme rekenen."

Overhandiging provincie

Het plan moet nog verder worden uitgewerkt, daarin worden de boeren geholpen door onder meer Stimuland. Een organisatie gericht op vitaal platteland. De provincie is in ieder geval enthousiast. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher denkt dat Wierdense plan wel eens een grote rol kan krijgen in de puzzel waar de maatschappij voor staat.
"Dit zou zeker een antwoord kunnen zijn, er zijn veel maatschappelijke opgaven. Misschien kan dit wel een belangrijke plek krijgen in die hele puzzel. Het mooie vind ik dat de kennis van het gebied er is, wat is er nodig voor de leefbaarheid. Die kan je niet vanaf Zwolle of Den Haag bedenken, maar juist met elkaar in het gebied weet je dit. Ik denk dat de oplossing voor veel van die opgaven op het boerenerf ligt, maar dan moet er wel een eerlijke beloning tegenover staan. Ik denk dat met dit plan er een goede stap is gezet."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.